تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

آدرس: ایران، تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد.
کدپستی: 1465943681

ضمن تشکر و قدردانی از محققین ارجمند در انتخاب این نشریه، خواهشمند است جهت پیگیری مقاله خود از هرگونه تماس با دفتر دانشکده یا مسئولین مجله خودداری کرده و تنها از طریق آدرس پست الکترونیک ذیل پیغام ارسال نمائید تا در اسرع وقت وضعیت مقاله شرح داده شود:
آدرس پست الکترونیک اصلی: ies@isu.ac.ir
آدرس پست الکترونیک پشتیبان: ies.sadiqjournals@gmail.com