اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
محمدهادی زاهدی‌وفا
محمدهادی زاهدی‌وفا دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

علوم اقتصادی

 • zahediisu.ac.ir
سردبیر
محمدمهدی عسکری
محمدمهدی عسکری دانشیار دانشگاه امام صادق صادق علیه السلام

اقتصاد ریاضی

 • m.askariisu.ac.ir
اعضای هیات تحریریه
کریم اسلاملوئیان
کریم اسلاملوئیان استاد دانشگاه شیراز

اقتصاد بین‌الملل

 • keslamlorose.shirazu.ac.ir
مسعود درخشان
مسعود درخشان استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی

اقتصاد ریاضی و بهینه‌سازی

 • derakhshancsr.ir
حسینعلی سعدی
حسینعلی سعدی استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

فقه و حقوق

 • saadiisu.ac.ir
محمدعلی فلاحی
محمدعلی فلاحی استاد دانشگاه فردوسی

 • erdum.ac.ir
غلامرضا مصباحی‌مقدم
غلامرضا مصباحی‌مقدم استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

فقه اقتصادی

 • gh.misu.ac.ir
کاظم یاوری
کاظم یاوری استاد دانشگاه تربیت مدرس

اقتصاد بین‌الملل و توسعه

 • kyavarimodares.ac.ir
محمدهادی زاهدی‌وفا
محمدهادی زاهدی‌وفا دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

علوم اقتصادی

 • zahediisu.ac.ir
عباس عرب‌مازار
عباس عرب‌مازار دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اقتصادسنجی و توسعه

 • ab_arabmazarsbu.ac.ir
محمدمهدی عسکری
محمدمهدی عسکری دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

اقتصاد ریاضی

 • m.askariisu.ac.ir
حسین عیوضلو
حسین عیوضلو دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

اقتصاد پولی

 • ayvazlouisu.ac.ir
دبیر تحریریه
سید مهدی موسوی بررودی
سید مهدی موسوی بررودی دانش آموخته دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع)

علوم اقتصادی

 • barrodiisu.ac.ir
 • 021-88094001