سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع) امور فنی و توزیع: مرکز تحقیقات میان رشته ای علوم انسانی و اسلامی، اداره نشریات

شماره تماس: 5-88094001 (021) داخلی 243 و 245 نمابر: 88575025