آ

 • آب‌وهوا بررسی فقهی قرارداد آتی آب‌وهوا بر مبنای فقه امامیه [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 87-115]
 • آیت‌الله مهدوی کنی ‌تأملی بر اندیشه‌های آیت‌الله مهدوی کنی (رحمت الله) در عرصه عدالت با تأکید بر بخش اقتصاد‌ [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 107-152]
 • آثار خارجی منفی تحلیل نحوه مواجهه با آثار خارجی منفی از منظر اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 67-89]
 • آدام اسمیت آدام اسمیت و اندیشه «تجارت آزاد استعماری»، تحلیل انتقادی خاستگاه تاریخی نضج یک ایده مغفول [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 205-229]
 • آزادی معیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دیدگاه¬های جان راولز و شهید مطهری [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 145-163]
 • آزادی نقد و بررسی نظریات عدالت بین‌نسلی لیبرال [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 31-58]
 • آزمایشگاه اقتصادی روش‌شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 33-68]
 • آزمون تجربی روش‌شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 33-68]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی الگوی درآمدزایی موقوفات (مطالعه موردی املاک مسکونی عرصه اعیان‌ وقف) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 137-170]
 • آموزش معرفی و نقد کتاب «آموزش علم اقتصاد از دیدگاه اسلامی» [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 201-222]
 • آموزش¬های تخصصی بررسی تاثیر مؤلفه های آموزش و پژوهش در ترویج آموزه های اقتصاد اسلامی در ایران [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 93-118]
 • آموزش¬های عمومی بررسی تاثیر مؤلفه های آموزش و پژوهش در ترویج آموزه های اقتصاد اسلامی در ایران [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 93-118]
 • آموزه‌های تجاری اسلام اصلاح ساز و کار نظام صنفی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در پرتو آموزه های اسلام [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 69-87]
 • آیه بررسی آیات ربا و احکام آن [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 183-213]

ا

 • ابزارهای سیاست مالی بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیب‌شناسی آن در بانکداری اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 115-140]
 • ابزارهای مالی اسلامی اوراق جعاله، ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت نفت‌وگاز [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 218-248]
 • ابزارهای مالی اسلامی (صکوک). طبقه‌بندی JEL: G19؛ O16؛ H00 آسیب‌شناسی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق وقف در ایران [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 63-94]
 • ابطال‌ پذیری پوپر نظریه بازتاب پذیری سوروس از منظر روش‌ شناسی اقتصادی: نقد نظریه ابطال‌ پذیری پوپر با تأکید بر تفاوت علوم اقتصادی و تجربی [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 7-34]
 • اثرات دستمزد بر متغیرهای اقتصادی نگاهی تحلیلی- تطبیقی به نظام‌های دستمزد با تأکید بر الگوی اسلامی دستمزد در سطح کلان [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 39-64]
 • اثر علامت‌دهی بررسی تطبیقی اثر علامت‌دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 101-128]
 • اجاره به شرط تملیک بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیب‌شناسی آن در بانکداری اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 115-140]
 • اجاره به‌شرط‌تملیک نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به‌شرط‌تملیک بانک [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 1-32]
 • اجاره، پول، ربا، قرض، ربح مایضمن، ربح مالایضمن، حیله ربا، بقای عین. طبقه‌بندی JEL: G10 بررسی مشروعیت اجاره پول [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 233-254]
 • اجاره حساب بانکی شیوه‌های مقابله با اجاره حساب‌های بانکی از منظر حقوق و اقتصاد اسلامی [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 39-65]
 • اجاره‌داری آسیب‌شناسی الگوی درآمدزایی موقوفات (مطالعه موردی املاک مسکونی عرصه اعیان‌ وقف) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 137-170]
 • اجاره سهام امکان‌سنجی فقهی ـ حقوقی اجاره سهام و کاربردهای مالی آن [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 95-135]
 • اجتهاد جایگاه عدالت در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 35-62]
 • احتکار شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر شکل‌گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 41-58]
 • احکام بررسی آیات ربا و احکام آن [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 183-213]
 • اخلاق اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی‌های بیزین [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 139-160]
 • اخلاقیات زیستی سازوکار اثربخشی اخلاق در مدیریت پیامدهای جانبی منفی زیست محیطی [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 167-180]
 • اخلاق اسلامی اثرات رفاهی رفتار مصرفی مبتنی‌بر مبانی ارزشی خانواده در اسلام؛ با تأکید بر تعدیل رجحان زمانی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 193-216]
 • اخلاق و آداب تجارت اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 199-226]
 • ادراکات اعتباری کاربست مفهوم ادراکات اعتباری علامه طباطبایی در تبیین انتظارات تورمی ناهمگن [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 259-282]
 • ایران سنجش و رتبه‌بندی سطح سرمایه اجتماعی در استان‌های کشور (سال1387) [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 95-119]
 • ایران طراحی شاخص اندازه‌گیری تخصیص زمان بین کار و انواع فراغت در یک چارچوب اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 285-312]
 • ایران بررسی آثار عقود مبادله‌ای بانکی بر ارزش افزوده‌ی بخش خدمات در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارز قراردادهای آتی‌ها‌ و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 37-68]
 • ارزش اقتصادی مخازن قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 7-52]
 • ارزش در معرض ریسک شرطی محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) برای اوراق مالی اسلامی (صکوک) (مطالعه موردی اوراق مرابحه، اجاره و مشارکت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزش شناسی گونه شناسی نظریات عدالت مبتنی بر ابعاد فلسفی؛ روشی در تبیین ماهیت مفهومی عدالت [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 59-95]
 • ارزش مبادله¬ای تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 57-86]
 • ارزش مصرفی تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 57-86]
 • ارزش‌ها مسأله عینیّت در اقتصاد اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 249-272]
 • ارسطو آیا قیمت بازاری، عادلانه است؟ (تحلیل تطبیقی نگرش فلاسفه یونان، علمای اسکولاستیک و فقهای مسلمان به قیمت عادلانه) [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 119-164]
 • ارکان اقتصاد اسلامی درآمدی بر معرفی ارکان و هستة سخت اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 139-171]
 • ارکان علم درآمدی بر معرفی ارکان و هستة سخت اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 139-171]
 • استان بررسی آثار اقتصادی مولفه های اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • استان اصفهان. طبقه‌بندی JEL: I30 بررسی عوامل مؤثر بر سهم هزینه خوراک خانوارهای شهری و روستایی: با تأکید بر رویکرد اسلام به بُعد خانوار (مطالعه مورد استان اصفهان) [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 341-366]
 • استان‌های ایران مقایسه تأثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان‌های منتخب ایران [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 89-112]
 • استان های جمهوری اسلامی ایران مزیت سنجی طبیعی (عدالت محور) در برابر مزیت سنجی اقتصادی متعارف؛ کاربرد معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی در برنامه ریزی توسعه بخشی- فضایی (مطالعه موردی: تعیین مزیت های تولیدی استان های کشور) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 103-139]
 • استحقاق معیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دیدگاه¬های جان راولز و شهید مطهری [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 145-163]
 • استحکام درونی فراتحلیل مطالعات اقتصاد مقاومتی در ایران: شناسایی عوامل مؤثر بر استحکام ساخت درونی سازمان برابر تکانه‌ها [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 127-169]
 • استقبال از کاروان های تجاری (تلقی رکبان) اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 199-226]
 • اسراف حد بهینه پیش¬گیری از اسراف [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 5-30]
 • اسراف تخصیصی و اتلافی بکارگیری تعدیل انتخاب‌های غیربهینه در یک مدل تعادلی با کارگزاران اقتصادی ناهمگن؛ مطالعه موردی: آموزش گزاره‌های اسراف تخصیصی و اتلافی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 33-54]
 • اسراف و اقتار بررسی رابطه ایمان به خدا بر رفتار مصرف کننده [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 113-128]
 • اسلام جایگاه حقیقت و اعتبار در مبانی فلسفی اقتصاد [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 89-116]
 • اسلام رویکردهای ناظر به اسلامیت یک الگوی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 105-125]
 • اسلام پدیده ناسازگاری زمانی و راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 119-148]
 • اسلامی الگوی مصرف اسلامی (محدودیت¬ها و مفروضات) [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 117-144]
 • اسلامی سازی IS-LM ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 7-40]
 • اسلام و محیط زیست تحلیل نحوه مواجهه با آثار خارجی منفی از منظر اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 67-89]
 • اسناد خزانه اسلامی طراحی بازار بین‌بانکی براساس دیدگاه متخصصان فقهی در نظام پولی و مالی ایران [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 181-218]
 • اصالت جامعه تبیین الگوی تأثیر و تأثر نهاد و رفتار انسانی براساس آموزه‌های اسلامی و کاربرد آن در ارائه سناریو‌های حمایت‌کننده از کالای داخلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصالت فرد تبیین الگوی تأثیر و تأثر نهاد و رفتار انسانی براساس آموزه‌های اسلامی و کاربرد آن در ارائه سناریو‌های حمایت‌کننده از کالای داخلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصل اباحه عامه   تحلیل تطبیقی آراء اندیشمندان مسلمان در مهندسی مالی اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 159-191]
 • اصل تفاوت نقد و بررسی مبانی و روش شناسی نظریه عدالت جان رالز [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 7-27]
 • اصناف اصلاح ساز و کار نظام صنفی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در پرتو آموزه های اسلام [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 69-87]
 • اصول تشریعی درآمدی بر معرفی ارکان و هستة سخت اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 139-171]
 • اصول تکوینی درآمدی بر معرفی ارکان و هستة سخت اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 139-171]
 • اصول موضوعه بررسی اصول موضوعه رفتار مصرف¬کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 99-124]
 • اطلاعات متقارن انطباق نظریه بازی ها (الگوی مدیر - عامل) در عقد مشارکت مدنی [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 165-183]
 • اطلاعات نامتقارن انطباق نظریه بازی ها (الگوی مدیر - عامل) در عقد مشارکت مدنی [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 165-183]
 • اطلاعات نامتقارن پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 153-182]
 • اطلاعات نامتقارن اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 199-226]
 • اطلاعات نامتقارن اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی‌های بیزین [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 139-160]
 • اطلاعات نامتقارن چالش‌‌های بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 77-112]
 • اعانه بر اثم بازخوانی مبانی فقهی جرم‌انگاری پولشویی [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 279-308]
 • اعتبار بانکی تبیین مفهوم خلق پول از هیچ در نظام بانکداری متعارف و حرکت به‌سمت بانکداری اصل ذخیره کامل: کاربردی از مدل سازگار جریان ـ سهام [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 33-80]
 • اعتدال بررسی رابطه ایمان به خدا بر رفتار مصرف کننده [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 113-128]
 • اعتقادات مذهبی نقش اعتقادات مذهبی در اخذ تسهیلات بانکی بین مذاهب مطالعه موردی استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 283-307]
 • اعتماد سنجش و رتبه‌بندی سطح سرمایه اجتماعی در استان‌های کشور (سال1387) [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 95-119]
 • اعتماد بررسی آثار و ثمرات اقتصادی ایفاء کیل و میزان (با استفاده از نظرات علامه طباطبایی در تفسیر المیزان) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 177-198]
 • افراط مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 133-157]
 • اقتصاد جایگاه حقیقت و اعتبار در مبانی فلسفی اقتصاد [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 89-116]
 • اقتصاد اثباتی تحلیل انتقادی دوگان اثباتی و هنجاری در اقتصاد (بر اساس آراء شهید صدر) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 141-168]
 • اقتصاد اثباتی بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 117-154]
 • اقتصاد ایران بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 7-30]
 • اقتصاد آزمایشی اندازه‌گیری ضمنی دینداری، جنسیت و ترجیحات بین‌زمانی فردی، یک مطالعه آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 67-101]
 • اقتصاد آزمایشگاهی اندازه‌گیری ضمنی دینداری، جنسیت و ترجیحات بین‌زمانی فردی، یک مطالعه آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 67-101]
 • اقتصاد آزمایشگاهی بررسی اثر دینداری بر گرایش افراد در انتخاب بین نظریه‌های عدالت جان رالز و محمدباقر صدر (یک مطالعه آزمایشگاهی) [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 171-204]
 • اقتصاد اسلامی پول و زمان در نظریه توزیع اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 5-37]
 • اقتصاد اسلامی جستاری پیرامون معیارها و چارچوب نظام توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 155-182]
 • اقتصاد اسلامی بررسی اصول موضوعه رفتار مصرف¬کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 99-124]
 • اقتصاد اسلامی طراحی الگوی سعادت محور مصرف (با رویکرد ریاضی) [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 67-91]
 • اقتصاد اسلامی بررسی تاثیر مؤلفه های آموزش و پژوهش در ترویج آموزه های اقتصاد اسلامی در ایران [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 93-118]
 • اقتصاد اسلامی بایسته‌های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 7-38]
 • اقتصاد اسلامی جایگاه تاریخ اقتصادی- اجتماعی در روش شناسی تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 65-92]
 • اقتصاد اسلامی بررسی اثرپذیری الگوهای رفتار عقلانی در اقتصاد سنتی (متعارف) از نظریه‌های عقلانیت در سایر دانشها [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 129-158]
 • اقتصاد اسلامی الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهمترین اصلاحات نهادی برای پیاده‌سازی آن در ایران [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 87-119]
 • اقتصاد اسلامی کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی؛ مزایا و محدودیت‌ها [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 57-90]
 • اقتصاد اسلامی عدالت به‌مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش‌شناختی در اقتصاد اسلامی [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 147-178]
 • اقتصاد اسلامی تحلیل انتقادی الگوی متعارف آموزش عمومی سواد مالی از منظر اقتصاد اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 227-260]
 • اقتصاد اسلامی بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 7-36]
 • اقتصاد اسلامی اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی‌های بیزین [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 139-160]
 • اقتصاد اسلامی مقایسه و اندازه‌گیری نابرابری رفاهی از نظر اسلام و اقتصاد متعارف [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 7-29]
 • اقتصاد اسلامی روش‌شناسی اقتصاد متعارف و مسئله انتخاب پیش‌فرض‌ها: رویکردی بدیل در علم اقتصاد اسلامی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 55-77]
 • اقتصاد اسلامی مؤلفه‌های کنترلی حاکم بر انگیزه و رفتار اقتصادی انسان (از منظر اقتصاد اسلامی) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 129-154]
 • اقتصاد اسلامی تحلیل انتقادی دوگان اثباتی و هنجاری در اقتصاد (بر اساس آراء شهید صدر) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 141-168]
 • اقتصاد اسلامی نظریۀ انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی با تکیه‌ بر مکتب اقتصادی شهید‌صدر [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 169-192]
 • اقتصاد اسلامی مسأله عینیّت در اقتصاد اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 249-272]
 • اقتصاد اسلامی درآمدی بر معرفی ارکان و هستة سخت اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 139-171]
 • اقتصاد اسلامی معرفی و نقد کتاب «آموزش علم اقتصاد از دیدگاه اسلامی» [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 201-222]
 • اقتصاد اسلامی «فقه تعاملات اجتماعی»* یا نگاهی دیگر به هدف، روش و گستره موضوعی دانش اقتصاد [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 263-293]
 • اقتصاد اسلامی طراحی شاخص اندازه‌گیری تخصیص زمان بین کار و انواع فراغت در یک چارچوب اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 285-312]
 • اقتصاد اسلامی ‌تأملی بر اندیشه‌های آیت‌الله مهدوی کنی (رحمت الله) در عرصه عدالت با تأکید بر بخش اقتصاد‌ [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 107-152]
 • اقتصاد اسلامی واکاوی نقش نهادی قراردادهای اسلامی در رشد و توسعه اقتصادی [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 153-180]
 • اقتصاد اسلامی چشم‌اندازهای نظریه عقلانیت محدود در اقتصاد اسلامی [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 181-210]
 • اقتصاد اسلامی تفکیک حیله‌های مجاز و حیله‌های غیر‌مجاز قرض ربوی با معیار عرف [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 211-246]
 • اقتصاد اسلامی آدام اسمیت و اندیشه «تجارت آزاد استعماری»، تحلیل انتقادی خاستگاه تاریخی نضج یک ایده مغفول [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 205-229]
 • اقتصاد اسلامی، عدالت، شاخص، نقد، بانکداری اسلامی. طبقه‌بندی JEL: D63 آسیب‌شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتصادی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 121-150]
 • اقتصاد امور خیریه به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 31-55]
 • اقتصاد بخش سوم پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 153-182]
 • اقتصاد بخش عمومی تحلیل نحوه مواجهه با آثار خارجی منفی از منظر اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 67-89]
 • اقتصاد تنظیم‌گری تحلیل‌مقایسه‌ای اقتصاد تنظیم‌گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 149-176]
 • اقتصاد داوطلبانه پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 153-182]
 • اقتصاد دستوری تحلیل انتقادی دوگان اثباتی و هنجاری در اقتصاد (بر اساس آراء شهید صدر) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 141-168]
 • اقتصاد دین اندازه‌گیری ضمنی دینداری، جنسیت و ترجیحات بین‌زمانی فردی، یک مطالعه آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 67-101]
 • اقتصاد دینی روش‌شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 33-68]
 • اقتصاد ریاضی کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی؛ مزایا و محدودیت‌ها [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 57-90]
 • اقتصاد رفتاری روش‌شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 33-68]
 • اقتصاد رفتاری اندازه‌گیری ضمنی دینداری، جنسیت و ترجیحات بین‌زمانی فردی، یک مطالعه آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 67-101]
 • اقتصاد سرمایه‌داری بررسی جایگاه انسان اقتصادی در اقتصاد متعارف [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 81-106]
 • اقتصاد سنتی بررسی اثرپذیری الگوهای رفتار عقلانی در اقتصاد سنتی (متعارف) از نظریه‌های عقلانیت در سایر دانشها [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 129-158]
 • اقتصاد قراردادها پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 153-182]
 • اقتصاد قرآنی زوایای اثرگذاری فرهنگ قرآن بر اقتصاد [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 153-178]
 • اقتصاد متعارف بررسی اصول موضوعه رفتار مصرف¬کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 99-124]
 • اقتصاد متعارف نظریه بازتاب پذیری سوروس از منظر روش‌ شناسی اقتصادی: نقد نظریه ابطال‌ پذیری پوپر با تأکید بر تفاوت علوم اقتصادی و تجربی [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 7-34]
 • اقتصاد متعارف استخراج شاخصه‌های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه‌ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 59-85]
 • اقتصاد محض کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی؛ مزایا و محدودیت‌ها [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 57-90]
 • اقتصاد مرسوم تاثیر مبانی روش شناختی بر برداشت های اقتصادی [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 31-48]
 • اقتصاد مقاومتی «اوراق دوسویه ارزی»، رویه‌ای برای معاملات ارزی در یک اقتصاد مقاومتی نوعی [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 93-104]
 • اقتصاد مقاومتی قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 7-52]
 • اقتصاد مقاومتی شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 78-116]
 • اقتصاد مقاومتی بررسی تأثیر کاهش درآمد نفت بر واردات کالاهای واسطه‌ای؛ نتایجی برای اقتصاد مقاومتی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 117-148]
 • اقتصاد مقاومتی ایجاد خوشه‌های تأمین مالی، الگویی مناسب در بسترسازی اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع دانش‌بنیان [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 179-206]
 • اقتصاد مقاومتی بافت‌نگاری اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نظام رفتاری [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 113-140]
 • اقتصادمقاومتی بررسی آثار اقتصادی مولفه های اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اقتصاد نهادگرا تاثیر مبانی روش شناختی بر برداشت های اقتصادی [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 31-48]
 • اقتصاد نهادگرا الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهمترین اصلاحات نهادی برای پیاده‌سازی آن در ایران [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 87-119]
 • اقتصاد نهادگرای جدید تبیین الگوی تأثیر و تأثر نهاد و رفتار انسانی براساس آموزه‌های اسلامی و کاربرد آن در ارائه سناریو‌های حمایت‌کننده از کالای داخلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اقتصاد نهادگرای قدیم تبیین الگوی تأثیر و تأثر نهاد و رفتار انسانی براساس آموزه‌های اسلامی و کاربرد آن در ارائه سناریو‌های حمایت‌کننده از کالای داخلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اقتصاد نئوکلاسیک تاثیر مبانی روش شناختی بر برداشت های اقتصادی [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 31-48]
 • اقتصاد هنجاری تحلیل انتقادی دوگان اثباتی و هنجاری در اقتصاد (بر اساس آراء شهید صدر) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 141-168]
 • اقتصاد هنجاری بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 117-154]
 • اقتصاد وقف پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 153-182]
 • اکل سحت بازخوانی مبانی فقهی جرم‌انگاری پولشویی [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 279-308]
 • اکل مال به باطل نقد نظریه عدم حرمت ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 199-288]
 • اکل مال به باطل تبیین فقهی اقتصادی قراردادها و فعالیت‌های سفهی در حوزه‌های کلان و شرایط اقتصادی نوین [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 1-32]
 • اکل مال به باطل بازخوانی مبانی فقهی جرم‌انگاری پولشویی [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 279-308]
 • الزامات کفایت سرمایه بازل 3 بررسی و تحلیل فقهی ساختار صکوک بدون سررسید در بازار سرمایه اسلامی [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 371-401]
 • الگو الگوی مصرف اسلامی (محدودیت¬ها و مفروضات) [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 117-144]
 • الگو تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در طراحی الگوی یکپارچه‌سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات‌های متعارف در ایران و ارائه یک الگو [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 361-406]
 • الگوی اسلامی نگاهی تحلیلی- تطبیقی به نظام‌های دستمزد با تأکید بر الگوی اسلامی دستمزد در سطح کلان [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 39-64]
 • الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه ای (مقدمه ای بر مفهوم، فرآیند و چارچوب برنامه ریزی) [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 21-51]
 • الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جایگاه استراتژی توسعه مبتنی بر تجارت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت* [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 323-346]
 • الگوی اسلامی ایرانی- پیشرفت مبانی، سیر تدوین، مدل مفهومی و الزامات تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 127-156]
 • الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت بایسته‌های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 7-38]
 • الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت جایگاه تاریخ اقتصادی- اجتماعی در روش شناسی تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 65-92]
 • الگوی اسلامی تربیت مالی تحلیل انتقادی الگوی متعارف آموزش عمومی سواد مالی از منظر اقتصاد اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 227-260]
 • الگوی اقتصاد اسلامی مواجهه عالمان دین با پیدایش بانک در ایران و دلالت های آن، به روش تحقیق تاریخی [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی پیشرفت رویکردهای ناظر به اسلامیت یک الگوی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 105-125]
 • الگوی پیشرفت گذار از «الگوی پیشرفت خطی ـ نخبه‌گرایانه»* به «الگوی پیشرفت غیرخطی ـ مشارکتی» در تحلیل پیشران‌ها [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 295-322]
 • الگوی پیشرفت غفلت از تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی، مخاطره‌ای کلیدی در اجرای سند الگوی پیشرفت: مطالعه موردی استان خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 347-375]
 • الگوی تکافل ضرورت توجه به فرایند بیمه‌گری از منظر سازگاری با تعالیم اسلامی با تأکید بر بیمه زندگی در صنعت بیمه جمهوری اسلامی ایران (با رویکرد داده بنیاد) [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 231-260]
 • الگوی ریاضی طراحی الگوی سعادت محور مصرف (با رویکرد ریاضی) [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 67-91]
 • الگوریتم ژنتیک، بهینه‌سازی، سلف، مرابحه، مطلوبیت انتظاری. طبقه‌بندی JEL: A20 مقایسه تطبیقی عقود مرابحه و سلف از طریق اثرگذاری بر مطلوبیت طرفین قرارداد (کاربردی از الگوریتم ژنتیک) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 209-232]
 • الگوی متعارف سواد مالی تحلیل انتقادی الگوی متعارف آموزش عمومی سواد مالی از منظر اقتصاد اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 227-260]
 • الگوی مدیر - عامل انطباق نظریه بازی ها (الگوی مدیر - عامل) در عقد مشارکت مدنی [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 165-183]
 • الگوی مطلوب تجارت خارجی اسلامی الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهمترین اصلاحات نهادی برای پیاده‌سازی آن در ایران [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 87-119]
 • الگوهای رفتار عقلانی بررسی اثرپذیری الگوهای رفتار عقلانی در اقتصاد سنتی (متعارف) از نظریه‌های عقلانیت در سایر دانشها [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 129-158]
 • المیزان فی تفسیر القرآن بررسی آثار و ثمرات اقتصادی ایفاء کیل و میزان (با استفاده از نظرات علامه طباطبایی در تفسیر المیزان) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 177-198]
 • ایمان برآورد تابع هزینه‌های در راه خدا (بررسی خانوارهای شهر زاهدان) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 1-26]
 • ایمان به خدا بررسی رابطه ایمان به خدا بر رفتار مصرف کننده [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 113-128]
 • امنیت تأمین داوطلبانه کالاهای عمومی (مطالعه موردی: تأمین امنیت در جزیره‌العرب پیش از اسلام) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 75-104]
 • امنیت مالی بررسی آثار و ثمرات اقتصادی ایفاء کیل و میزان (با استفاده از نظرات علامه طباطبایی در تفسیر المیزان) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 177-198]
 • امور اعتباری جایگاه اعتباریات در روابط اقتصادی- اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 29-41]
 • انتخاب بین‌زمانی اندازه‌گیری ضمنی دینداری، جنسیت و ترجیحات بین‌زمانی فردی، یک مطالعه آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 67-101]
 • انتخاب عقلایی بررسی مبانی فردگرایی روش‌شناختی و نقد فردگرایی روش‌شناختی در نظریه انتخاب عقلایی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 253-284]
 • انتظارات تورمی تحلیل انتقادی اعتبار سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی با فروض ایده‌آل اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 7-32]
 • انتظارات تورمی‌ کاربست مفهوم ادراکات اعتباری علامه طباطبایی در تبیین انتظارات تورمی ناهمگن [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 259-282]
 • انتقال ظالمانه ریسک واکاوی فلسفه حرمت ربا با تأکید بر انتقال ظالمانه ریسک [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 55-84]
 • انسان اقتصادی روش‌شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 33-68]
 • انسان اقتصادی پدیده ناسازگاری زمانی و راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 119-148]
 • انسان اقتصادی چشم‌اندازهای نظریه عقلانیت محدود در اقتصاد اسلامی [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 181-210]
 • انسان شناسی گونه شناسی نظریات عدالت مبتنی بر ابعاد فلسفی؛ روشی در تبیین ماهیت مفهومی عدالت [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 59-95]
 • انسان‏شناسی اقتصادی بازخوانی مفهوم «قرض» در قرآن کریم؛ با تکیه بر انسان‏‌شناسی اقتصادی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 7-30]
 • انفاق بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 7-36]
 • انفاق تأثیر انفاق بر توزیع درآمد در استان‌های مختلف ایران (‌رویکرد داده‌های تابلویی) [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 337-370]
 • انفال تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 161-188]
 • انگیزه و رفتار اقتصادی مؤلفه‌های کنترلی حاکم بر انگیزه و رفتار اقتصادی انسان (از منظر اقتصاد اسلامی) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 129-154]
 • اهداف نظام اقتصادی اسلام بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 7-30]
 • اوراق اجاره بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیب‌شناسی آن در بانکداری اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 115-140]
 • اوراق اجاره مبتنی بر سهام امکان‌سنجی فقهی ـ حقوقی اجاره سهام و کاربردهای مالی آن [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 95-135]
 • اوراق ارو بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 7-36]
 • اوراق بلایای طبیعی بررسی فقهی- تطبیقی اوراق بلایای طبیعی [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 69-91]
 • اوراق بهادار با پشتوانه دارایی (ABS) بررسی فقهی- تطبیقی اوراق بلایای طبیعی [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 69-91]
 • اوراق تبدیل شونده به سهام امکان‌سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 173-209]
 • اوراق جعاله اوراق جعاله، ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت نفت‌وگاز [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 218-248]
 • اوراق دوسویه ارزی «اوراق دوسویه ارزی»، رویه‌ای برای معاملات ارزی در یک اقتصاد مقاومتی نوعی [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 93-104]
 • اوراق صکوک اجاره بررسی چالشهای مالیاتی تأمین مالی از طریق اوراق صکوک اجاره [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 149-165]
 • اوراق مشارکت بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح‌های عام‌المنفعه [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 189-211]
 • اوراق وقف آسیب‌شناسی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق وقف در ایران [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 63-94]
 • اوراق وقف جمعی طراحی اوراق وقف بر مبنای عقد صلح و وقف جهت تأمین مالی طرح¬های عام‌المنفعه [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 39-68]

ب

 • بازار اصلاح ساز و کار نظام صنفی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در پرتو آموزه های اسلام [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 69-87]
 • بازار نقش دولت درتعیین قیمت کالاها و خدمات در نظام اقتصادی اسلام [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 49-65]
 • بازار آیا قیمت بازاری، عادلانه است؟ (تحلیل تطبیقی نگرش فلاسفه یونان، علمای اسکولاستیک و فقهای مسلمان به قیمت عادلانه) [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 119-164]
 • بازار اسلامی جایگاه تاریخ اقتصادی- اجتماعی در روش شناسی تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 65-92]
 • بازار بین‌بانکی طراحی بازار بین‌بانکی براساس دیدگاه متخصصان فقهی در نظام پولی و مالی ایران [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 181-218]
 • بازار سرمایه بررسی فقهی- تطبیقی اوراق بلایای طبیعی [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 69-91]
 • بازار سرمایه اسلامی شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 78-116]
 • بازار سهام تبیین چالش‌های سفته‌بازی غیرطبیعی در بازار سهام و عدم جواز آن از منظر اقتصاد و با رویکردی به اسلام [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 171-199]
 • بازدهی نسبت به مقیاس مقایسه کارایی عقد قرض الحسنه و عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا به روش تحلیل پوششی داده ها «مطالعه موردی بانک ملت استان کرمانشاه» [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 71-94]
 • بازرس، حسابرس، فقه امامیه، مسئولیت کیفری، بورس و اوراق بهادار. طبقه‌بندی JEL: .H83 مسئولیت کیفری بازرس و حسابرس شرکت‌های بورسی در پرتو قانون بازار اوراق بهادار و فقه امامیه [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 311-344]
 • بازی‌های تکرارشونده نقش حافظه سیستم در اجرای صحیح قرارداد مشارکت بانکی در نظام بانکداری اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 219-252]
 • بافت‌نگاری بافت‌نگاری اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نظام رفتاری [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 113-140]
 • بانک ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 173-198]
 • بانک توسعه¬ای بررسی الگوهای سازماندهی نظام بانکی بدون ربا و پیشنهاد استفاده از روش¬های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 163-188]
 • بانک توسعه صادرات ایران شناسایی و اندازه‌گیری شاخص عدالت و کارایی در نظام بانکی؛ موردمطالعه: بانک توسعه صادرات ایران، استان اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 121-146]
 • بانکداری اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی‌های بیزین [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 139-160]
 • بانکداری اسلامی تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها: دلالت‌هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 53-91]
 • بانکداری اسلامی امکان‌سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت‌هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 27-56]
 • بانکداری اسلامی ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 173-198]
 • بانکداری اسلامی ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 85-118]
 • بانکداری اسلامی بررسی تطبیقی اثر علامت‌دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 101-128]
 • بانکداری اسلامی نقدی بر نظریه بهره بانکی در مطالعات بانکداری اسلامی با تکیه بر تأثیر خلق پول در تعیین نرخ بهره [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 1-34]
 • بانکداری اسلامی نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به‌شرط‌تملیک بانک [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 1-32]
 • بانکداری اسلامی تبیین مفهوم خلق پول از هیچ در نظام بانکداری متعارف و حرکت به‌سمت بانکداری اصل ذخیره کامل: کاربردی از مدل سازگار جریان ـ سهام [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 33-80]
 • بانکداری اسلامی ‌حریم‌های ربا در فقه اسلامی؛ دلالت‌هایی برای الگوی بانکداری اسلامی‌ [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 309-336]
 • بانکداری اسلامی بررسی آثار عقود مبادله‌ای بانکی بر ارزش افزوده‌ی بخش خدمات در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بانکداری اسلامی‏ مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 107-131]
 • بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف تحلیل تجربی ثبات بانکی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 247-287]
 • بانکداری بدون بهره حذف بهره سپرده و پیامد آن برای هزینه رفاهی تورم: یک رویکرد نظری [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 5-19]
 • بانکداری بدون ربا حساب سرمایه‌گذاری ویژه راهکاری برای سود ثابت [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 125-146]
 • بانکداری بدون ربا بررسی الگوهای سازماندهی نظام بانکی بدون ربا و پیشنهاد استفاده از روش¬های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 163-188]
 • بانکداری بدون ربا بررسی عوامل تعیین‌کننده سود خالص در بانکداری بدون ربا با تأکید بر تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب (مطالعه موردی: نظام بانکداری بدون ربا ایران) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 105-136]
 • بانکداری بدون ربا اثر متغیّرهای کلان بر بانکداری بدون ربا در ایران [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 207-224]
 • بانکداری بدون ربا چالش‌‌های بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 77-112]
 • بانکداری بدون‌ربا، برآوردگر گشتاورهای تعمیم‌یافتهِ n مرحله‌ای آرلانو- باند، تحلیل پوششی داده‌ها، کارایی اقتصادی، رگرسیون پانلی پویا. ط ارزیابی تأثیر عملکرد مطابق با قانون بانکداری بدون‌ربا در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر کارایی اقتصادی نظام بانکی؛ کاربرد برآوردگر AB N-step GMM در الگوی داده‌های ترکیبی پویا [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 177-208]
 • بانکداری بدون ربا. طبقه‌بندی JEL: G21؛ E44 بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش ‌خصوصی به تفکیک عقود مشارکتی و مبادله‌ای [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 233-261]
 • بانکداری بدون‌ربا، عملیات ارزی، حسابداری بانکی، صورت‌های مالی بانک، سود مشاع، سود علی‌الحساب، صورت سود و زیان. طبقه‌بندی JEL: G20 تحلیل انطباق عملیات و صورت‌های مالی بانک‌ها در بخش ارزی بر ضوابط بانکداری بدون‌ربا [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 281-310]
 • بانکداری ربوی مقایسۀ نظری کارایی بانکداری غیرربوی و ربوی در تجهیز و تخصیص منابع [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 113-138]
 • بانکداری غیرربوی مقایسۀ نظری کارایی بانکداری غیرربوی و ربوی در تجهیز و تخصیص منابع [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 113-138]
 • بانکداری متعارف بررسی تطبیقی اثر علامت‌دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 101-128]
 • بانکداری متعارف‏ مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 107-131]
 • بانک مرکزی امکان‌سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت‌هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 27-56]
 • بانک مرکزی سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک‌های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار پیشنهادی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 137-172]
 • بانک مرکزی آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک‌های تجاری و بانک‌ مرکزی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 149-178]
 • بانک مرکزی شیوه‌های مقابله با اجاره حساب‌های بانکی از منظر حقوق و اقتصاد اسلامی [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 39-65]
 • بانک ملت مقایسه کارایی عقد قرض الحسنه و عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا به روش تحلیل پوششی داده ها «مطالعه موردی بانک ملت استان کرمانشاه» [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 71-94]
 • بانک‌های تجاری آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک‌های تجاری و بانک‌ مرکزی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 149-178]
 • باورهای دینی بررسی نقش عقلانیت قرآنی در سلامت تصمیمات مدیران و ارائه یک الگوی مفهومی [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 121-148]
 • بحران اقتصادی رهیافتی اسلامی به نقش رفتارهای مصرفی در ایجاد و گسترش بحران‌های اقتصادی [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 121-141]
 • بحران مالی ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 85-118]
 • بحران مالی تحلیل تجربی ثبات بانکی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 247-287]
 • بخش اعتباری - قراردادی تأثیر بخش اعتباری- قراردادی آموزه های اسلامی بر بخش واقعی اقتصاد به عنوان زمینه شکل¬گیری نظریات علمی اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 147-162]
 • بخش خدمات بررسی آثار عقود مبادله‌ای بانکی بر ارزش افزوده‌ی بخش خدمات در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بخش خصوصی نقش دولت اسلامی در توسعه اقتصادی [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 125-140]
 • بخش کشاورزی آسیب‌شناسی موانع توسعه بخش کشاورزی در کشورهای اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 49-68]
 • بخش واقعی تأثیر بخش اعتباری- قراردادی آموزه های اسلامی بر بخش واقعی اقتصاد به عنوان زمینه شکل¬گیری نظریات علمی اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 147-162]
 • بخش واقعی جایگاه اعتباریات در روابط اقتصادی- اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 29-41]
 • برابری نقد و بررسی نظریات عدالت بین‌نسلی لیبرال [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 31-58]
 • برداشت‌های اقتصادی تاثیر مبانی روش شناختی بر برداشت های اقتصادی [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 31-48]
 • بررسی فقهی بررسی فقهی- تطبیقی اوراق بلایای طبیعی [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 69-91]
 • بررسی فقهی. طبقه‌بندی JEL: Q40 بررسی فقهی انتشار رمزارز نفت‌پایه توسط جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 1-37]
 • برنامه ریزی بخشی- فضایی مزیت سنجی طبیعی (عدالت محور) در برابر مزیت سنجی اقتصادی متعارف؛ کاربرد معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی در برنامه ریزی توسعه بخشی- فضایی (مطالعه موردی: تعیین مزیت های تولیدی استان های کشور) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 103-139]
 • برنامه¬ریزی منطقه¬ای الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه ای (مقدمه ای بر مفهوم، فرآیند و چارچوب برنامه ریزی) [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 21-51]
 • بسته‏های حقوق مالکیت «فقه تعاملات اجتماعی»* یا نگاهی دیگر به هدف، روش و گستره موضوعی دانش اقتصاد [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 263-293]
 • بطلان تبیین فقهی اقتصادی قراردادها و فعالیت‌های سفهی در حوزه‌های کلان و شرایط اقتصادی نوین [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 1-32]
 • بُعد خانوار بررسی عوامل مؤثر بر سهم هزینه خوراک خانوارهای شهری و روستایی: با تأکید بر رویکرد اسلام به بُعد خانوار (مطالعه مورد استان اصفهان) [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 341-366]
 • بیع دین امکان‌سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 173-209]
 • بیع دین امکان‌سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت‌هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 27-56]
 • بیع سلف قرارداد آتی و چالشهای فقهی آن [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 93-117]
 • بیع مؤجل به مؤجل قرارداد آتی و چالشهای فقهی آن [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 93-117]
 • بیکاری اثر زکات بر نابرابری درآمد در ایران [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 309-336]
 • بیمة مبتنی بر واحدهای سرمایه‌‌گذاری معرفی روش‌‌های بیمه سرمایه‌‌گذاری‌‌های مالی و امکان‌‌سنجی فقهی کاربرد آن‌‌ها [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 43-75]
 • بیمة مرتبط با سهام معرفی روش‌‌های بیمه سرمایه‌‌گذاری‌‌های مالی و امکان‌‌سنجی فقهی کاربرد آن‌‌ها [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 43-75]
 • بیمه اسلامی‌ ضرورت توجه به فرایند بیمه‌گری از منظر سازگاری با تعالیم اسلامی با تأکید بر بیمه زندگی در صنعت بیمه جمهوری اسلامی ایران (با رویکرد داده بنیاد) [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 231-260]
 • بیمه (بیمه اتکایی) بررسی فقهی- تطبیقی اوراق بلایای طبیعی [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 69-91]
 • بیمه تعاونی تحلیل تطبیقی بیمه تعاونی با سایر انواع بیمه از منظر اقتصادی و ارائه یک الگوی ترکیبی سازگار با شریعت [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 179-221]
 • بیمه تکافل تدوین مدل پذیرش بیمه تکافل در شرکت های بیمه ای کشور از منظر شاخص های آمادگی سازمان بر اساس ترکیب ISM-SEM [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیمه تکافلی تحلیل تطبیقی بیمه تعاونی با سایر انواع بیمه از منظر اقتصادی و ارائه یک الگوی ترکیبی سازگار با شریعت [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 179-221]
 • بیمه خرد تحلیل تطبیقی بیمه تعاونی با سایر انواع بیمه از منظر اقتصادی و ارائه یک الگوی ترکیبی سازگار با شریعت [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 179-221]
 • بیمه زندگی. طبقه‌بندی JEL: G22 ضرورت توجه به فرایند بیمه‌گری از منظر سازگاری با تعالیم اسلامی با تأکید بر بیمه زندگی در صنعت بیمه جمهوری اسلامی ایران (با رویکرد داده بنیاد) [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 231-260]
 • بیمه متعارف تحلیل تطبیقی بیمه تعاونی با سایر انواع بیمه از منظر اقتصادی و ارائه یک الگوی ترکیبی سازگار با شریعت [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 179-221]
 • بیمه متعارف‌ ضرورت توجه به فرایند بیمه‌گری از منظر سازگاری با تعالیم اسلامی با تأکید بر بیمه زندگی در صنعت بیمه جمهوری اسلامی ایران (با رویکرد داده بنیاد) [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 231-260]
 • بینش اقتصادی تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 155-172]
 • بهبود توزیع یارانه انرژی تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش های اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص سازی نظریه عدالت در اسلام [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 5-35]
 • بهره تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 57-86]
 • بهره بازاری. طبقه‌بندی JEL: E4؛ E5؛ G2 نقدی بر نظریه بهره بانکی در مطالعات بانکداری اسلامی با تکیه بر تأثیر خلق پول در تعیین نرخ بهره [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 1-34]
 • بهره‌وری تبیین چالش‌های سفته‌بازی غیرطبیعی در بازار سهام و عدم جواز آن از منظر اقتصاد و با رویکردی به اسلام [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 171-199]
 • بهره‌وری نیروی‌کار اثر زکات بر نابرابری درآمد در ایران [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 309-336]
 • به‌ روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل‌شده (Cup-FM) تأثیر چرخه‌های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی منتخب (رهیافت Cup-FM) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 7-38]
 • بهینه سازی تصادفی‏ مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 107-131]

پ

 • پیامد جانبی زیست محیطی سازوکار اثربخشی اخلاق در مدیریت پیامدهای جانبی منفی زیست محیطی [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 167-180]
 • پیدایش بانک مواجهه عالمان دین با پیدایش بانک در ایران و دلالت های آن، به روش تحقیق تاریخی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرده جهل نقد و بررسی مبانی و روش شناسی نظریه عدالت جان رالز [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 7-27]
 • پرسشنامه شناسایی و اولویت‌بندی اثرگذارترین عوامل و پیشران‌های رشد اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 339-366]
 • پس‌انداز بین‌نسلی نقد و بررسی نظریات عدالت بین‌نسلی لیبرال [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 31-58]
 • پیشران گذار از «الگوی پیشرفت خطی ـ نخبه‌گرایانه»* به «الگوی پیشرفت غیرخطی ـ مشارکتی» در تحلیل پیشران‌ها [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 295-322]
 • پیشران‌های رشد اقتصادی شناسایی و اولویت‌بندی اثرگذارترین عوامل و پیشران‌های رشد اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 339-366]
 • پیشرفت گستره موضوع شناختی در پژوهش¬های ناظر بر مباحث عدالت و توسعه [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 27-65]
 • پیشرفت مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از منظر قرآن کریم [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 61-90]
 • پیشرفت اقتصادی زوایای اثرگذاری فرهنگ قرآن بر اقتصاد [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 153-178]
 • پیشرفت منطقه¬ای الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه ای (مقدمه ای بر مفهوم، فرآیند و چارچوب برنامه ریزی) [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 21-51]
 • پیش‌فرض‌های اساسی روش‌شناسی اقتصاد متعارف و مسئله انتخاب پیش‌فرض‌ها: رویکردی بدیل در علم اقتصاد اسلامی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 55-77]
 • پلورالیزم متدلوژیکی تاثیر مبانی روش شناختی بر برداشت های اقتصادی [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 31-48]
 • پویایی سیستمی، تورم، شکاف طبقاتی، عدالت اقتصادی، عدالت مالیاتی. طبقه‌بندی JEL: B16 ارزیابی راهکارهای دستیابی به عدالت اقتصادی با رویکرد پویایی سیستمی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 69-88]
 • پوزیتیویسم جایگاه حقیقت و اعتبار در مبانی فلسفی اقتصاد [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 89-116]
 • پوشش ریسک قراردادهای آتی‌ها‌ و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 37-68]
 • پوشش ریسک «اوراق دوسویه ارزی»، رویه‌ای برای معاملات ارزی در یک اقتصاد مقاومتی نوعی [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 93-104]
 • پوشش ریسک بررسی فقهی قرارداد آتی آب‌وهوا بر مبنای فقه امامیه [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 87-115]
 • پول پول و زمان در نظریه توزیع اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 5-37]
 • پول زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی (مطالعه سال‌های 1387 تا 1389 اقتصاد ایران) [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 35-60]
 • پول اعتباری جبران کاهش ارزش پول اعتباری و دوگان مثلی- قیمی؛ نگرشی موضوع‌شناسانه [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 85-116]
 • پولشویی بازخوانی مبانی فقهی جرم‌انگاری پولشویی [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 279-308]
 • پولشویی شیوه‌های مقابله با اجاره حساب‌های بانکی از منظر حقوق و اقتصاد اسلامی [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 39-65]
 • پول¬های کثیف مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین‌المللی [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 93-120]

ت

 • تاب‌آوری غفلت از تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی، مخاطره‌ای کلیدی در اجرای سند الگوی پیشرفت: مطالعه موردی استان خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 347-375]
 • تابع تقاضا بررسی سرمایه‏ گذاری در نظام مشارکت در سود و زیان [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 9-28]
 • تأثیرپذیری تأثیر بخش اعتباری- قراردادی آموزه های اسلامی بر بخش واقعی اقتصاد به عنوان زمینه شکل¬گیری نظریات علمی اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 147-162]
 • تأثیرپذیری جایگاه اعتباریات در روابط اقتصادی- اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 29-41]
 • تأثیرگذاری تأثیر بخش اعتباری- قراردادی آموزه های اسلامی بر بخش واقعی اقتصاد به عنوان زمینه شکل¬گیری نظریات علمی اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 147-162]
 • تأثیرگذاری جایگاه اعتباریات در روابط اقتصادی- اجتماعی [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 29-41]
 • تاریخ ایران رویکردهای ناظر به اسلامیت یک الگوی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 105-125]
 • تاریخ اسلام تأمین داوطلبانه کالاهای عمومی (مطالعه موردی: تأمین امنیت در جزیره‌العرب پیش از اسلام) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 75-104]
 • تاریخ اقتصادی جایگاه تاریخ اقتصادی- اجتماعی در روش شناسی تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 65-92]
 • تاریخ شبه جزیره عربستان ظهور نظام حقوقی اسلام و تأثیر آن بر هزینه¬های انعقاد قرارداد در شبه جزیره عربستان (مقدمه¬ای بر تحلیل اقتصادی تاریخ فقه) [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 5-36]
 • تاریخ شبه جزیره عربستان هزینه های مبادله، قواعد مفروض و مقررات گذاری بر قراردادها در اسلام (مقدمه ای بر تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها در اسلام) [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 5-30]
 • تاریخ فقه و فقها ظهور نظام حقوقی اسلام و تأثیر آن بر هزینه¬های انعقاد قرارداد در شبه جزیره عربستان (مقدمه¬ای بر تحلیل اقتصادی تاریخ فقه) [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 5-36]
 • تاریخ قاجار مواجهه عالمان دین با پیدایش بانک در ایران و دلالت های آن، به روش تحقیق تاریخی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تأمین مالی بررسی چالشهای مالیاتی تأمین مالی از طریق اوراق صکوک اجاره [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 149-165]
 • تأمین مالی شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 78-116]
 • تأمین مالی چالش‌‌های بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 77-112]
 • تأمین مالی بررسی فقهی انتشار رمزارز نفت‌پایه توسط جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 1-37]
 • تأمین مالی اسلامی ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 85-118]
 • تأمین مالی جمعی آسیب‌شناسی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق وقف در ایران [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 63-94]
 • تأمین مالی صنعت نفت اوراق جعاله، ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت نفت‌وگاز [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 218-248]
 • تبدیل به اوراق بهادارسازی امکان‌سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 173-209]
 • تجارت آزاد استعماری آدام اسمیت و اندیشه «تجارت آزاد استعماری»، تحلیل انتقادی خاستگاه تاریخی نضج یک ایده مغفول [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 205-229]
 • تجارت انحصاری استعماری. طبقه‌بندی JEL: B12 آدام اسمیت و اندیشه «تجارت آزاد استعماری»، تحلیل انتقادی خاستگاه تاریخی نضج یک ایده مغفول [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 205-229]
 • تجارت بین الملل الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهمترین اصلاحات نهادی برای پیاده‌سازی آن در ایران [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 87-119]
 • تجارت بین‌الملل بررسی تأثیر کاهش درآمد نفت بر واردات کالاهای واسطه‌ای؛ نتایجی برای اقتصاد مقاومتی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 117-148]
 • تجزیه اکساکا ـ بلیندر مقایسه و اندازه‌گیری نابرابری رفاهی از نظر اسلام و اقتصاد متعارف [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 7-29]
 • تجهیز منابع پولی مقایسۀ نظری کارایی بانکداری غیرربوی و ربوی در تجهیز و تخصیص منابع [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 113-138]
 • تحصیلات ‌تأثیر عوامل اقتصادی و دموگرافیکی بر تقاضای سفر: مطالعه موردی اربعین 97 [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 103-126]
 • تحلیل اقتصادی و اسلامی تحلیل تطبیقی بیمه تعاونی با سایر انواع بیمه از منظر اقتصادی و ارائه یک الگوی ترکیبی سازگار با شریعت [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 179-221]
 • تحلیل پوششی داده ها مقایسه کارایی عقد قرض الحسنه و عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا به روش تحلیل پوششی داده ها «مطالعه موردی بانک ملت استان کرمانشاه» [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 71-94]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی کارایی موقوفه‌های شهر زاهدان [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 313-338]
 • تحلیل سلسله مراتبی سنجش و رتبه‌بندی سطح سرمایه اجتماعی در استان‌های کشور (سال1387) [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 95-119]
 • تحلیل واریانس چند متغیره بررسی تاثیر مؤلفه های آموزش و پژوهش در ترویج آموزه های اقتصاد اسلامی در ایران [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 93-118]
 • تحویل‌گرایی بررسی مبانی فردگرایی روش‌شناختی و نقد فردگرایی روش‌شناختی در نظریه انتخاب عقلایی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 253-284]
 • تخصیص منابع پولی مقایسۀ نظری کارایی بانکداری غیرربوی و ربوی در تجهیز و تخصیص منابع [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 113-138]
 • ترجیحات بین‌زمانی. طبقه‌بندی JEL: Z12 D01 اندازه‌گیری ضمنی دینداری، جنسیت و ترجیحات بین‌زمانی فردی، یک مطالعه آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 67-101]
 • ترجیح زمانی تنزیل عادلانه در بهره برداری از منابع طبیعی پایان¬پذیر [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 59-82]
 • تسمیه‌گرایی بررسی مبانی فردگرایی روش‌شناختی و نقد فردگرایی روش‌شناختی در نظریه انتخاب عقلایی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 253-284]
 • تسهیلات ‌بانکی بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش ‌خصوصی به تفکیک عقود مشارکتی و مبادله‌ای [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 233-261]
 • تسهیلات بانکی امکان‌سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 173-209]
 • تسهیلات بانکی‌ نقش اعتقادات مذهبی در اخذ تسهیلات بانکی بین مذاهب مطالعه موردی استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 283-307]
 • تسهیلات قرض الحسنه مقایسه کارایی عقد قرض الحسنه و عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا به روش تحلیل پوششی داده ها «مطالعه موردی بانک ملت استان کرمانشاه» [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 71-94]
 • تسهیلات مشارکتی مقایسه کارایی عقد قرض الحسنه و عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا به روش تحلیل پوششی داده ها «مطالعه موردی بانک ملت استان کرمانشاه» [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 71-94]
 • تسهیم ریسک واکاوی فلسفه حرمت ربا با تأکید بر انتقال ظالمانه ریسک [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 55-84]
 • تصمیمات مدیران بررسی نقش عقلانیت قرآنی در سلامت تصمیمات مدیران و ارائه یک الگوی مفهومی [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 121-148]
 • تطهیر پول مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین‌المللی [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 93-120]
 • تعادل عمومی ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 7-40]
 • تعادل کیفیت تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 155-172]
 • تعارض منافع روایتی عدالت ‏بنیان از اقتصاد «اثباتی»؛ تقریری از کارکرد علم اقتصاد و نسبت آن با علم اقتصاد اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 155-180]
 • تعاونی‌های تولیدی نقش تعاونی‌های تولیدی و غیرتولیدی برکنترل تورم در استان کرمانشاه با تأکید براهمیت تعاون در اسلام [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 273-308]
 • تعاونی‌های غیرتولیدی نقش تعاونی‌های تولیدی و غیرتولیدی برکنترل تورم در استان کرمانشاه با تأکید براهمیت تعاون در اسلام [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 273-308]
 • تعریف عدالت تحلیل مبادی هستی‌‌شناختی و معرفت‌‌شناختی مسئلة عدالت در اندیشة استاد شهید مرتضی مطهری(ره) [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 173-200]
 • تعمیم متعلقات زکات تحلیل نظری زکات و بررسی امکان تعمیم دامنه اموال مشمول زکات [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 119-153]
 • تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب بررسی عوامل تعیین‌کننده سود خالص در بانکداری بدون ربا با تأکید بر تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب (مطالعه موردی: نظام بانکداری بدون ربا ایران) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 105-136]
 • تفریط مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 133-157]
 • تقارن اطلاعات نقش عنصر زمان در کارآیی بازار مسلمین [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 141-161]
 • تقارن اطلاعاتی تحلیل سفارش‌های پنهان در معاملات سهام براساس قاعده ممنوعیت غرر در فقه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تکانه. طبقه‌بندی JEL: O29 فراتحلیل مطالعات اقتصاد مقاومتی در ایران: شناسایی عوامل مؤثر بر استحکام ساخت درونی سازمان برابر تکانه‌ها [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 127-169]
 • تکانه‌های درآمد نفت بررسی تأثیر کاهش درآمد نفت بر واردات کالاهای واسطه‌ای؛ نتایجی برای اقتصاد مقاومتی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 117-148]
 • تکلیف‏گرایی دینی نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت‏گرایی دو‏ساحته؛ درآمدی بر تکلیف‏گرایی دینی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 59-84]
 • تمایز اثباتی ـ هنجاری روایتی عدالت ‏بنیان از اقتصاد «اثباتی»؛ تقریری از کارکرد علم اقتصاد و نسبت آن با علم اقتصاد اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 155-180]
 • تنزیل کردن تنزیل عادلانه در بهره برداری از منابع طبیعی پایان¬پذیر [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 59-82]
 • توازن حق‌مدار عدالت به‌مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش‌شناختی در اقتصاد اسلامی [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 147-178]
 • توافقنامه بازخرید اسلامی طراحی بازار بین‌بانکی براساس دیدگاه متخصصان فقهی در نظام پولی و مالی ایران [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 181-218]
 • تورم نقش دولت درتعیین قیمت کالاها و خدمات در نظام اقتصادی اسلام [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 49-65]
 • تورم نقش تعاونی‌های تولیدی و غیرتولیدی برکنترل تورم در استان کرمانشاه با تأکید براهمیت تعاون در اسلام [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 273-308]
 • تورم اثر زکات بر نابرابری درآمد در ایران [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 309-336]
 • تورم جبران کاهش ارزش پول اعتباری و دوگان مثلی- قیمی؛ نگرشی موضوع‌شناسانه [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 85-116]
 • توزیع اصلاح ساز و کار نظام صنفی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در پرتو آموزه های اسلام [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 69-87]
 • توزیع اقتصادی معیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دیدگاه¬های جان راولز و شهید مطهری [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 145-163]
 • توزیع درآمد بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 91-106]
 • توزیع درآمد مقایسه تأثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان‌های منتخب ایران [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 89-112]
 • توزیع زکات اثر زکات بر مصرف عمومی در ایران [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 83-112]
 • توزیع کارکردی جستاری پیرامون معیارها و چارچوب نظام توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 155-182]
 • توزیع مقداری جستاری پیرامون معیارها و چارچوب نظام توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 155-182]
 • توسعه گستره موضوع شناختی در پژوهش¬های ناظر بر مباحث عدالت و توسعه [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 27-65]
 • توسعه جایگاه استراتژی توسعه مبتنی بر تجارت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت* [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 323-346]
 • توسعه اسلامی نقش دولت اسلامی در توسعه اقتصادی [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 125-140]
 • توسعه اقتصادی واکاوی نقش نهادی قراردادهای اسلامی در رشد و توسعه اقتصادی [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 153-180]
 • توسعه مالی بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 37-58]
 • توسعه مالی، عقود مبادله‌ای، عقود مشارکتی، تسهیلات بانکی، رشد اقتصادی. طبقه‌بندی JEL: C22 تأثیر توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی ایران؛ با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله‌ای [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 151-176]
 • توسعه مبتنی بر تجارت جایگاه استراتژی توسعه مبتنی بر تجارت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت* [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 323-346]
 • توسعه مبتنی بر عدالت گستره موضوع شناختی در پژوهش¬های ناظر بر مباحث عدالت و توسعه [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 27-65]
 • توسعه وجود مبانی، سیر تدوین، مدل مفهومی و الزامات تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 127-156]
 • تولید صیانتی قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 7-52]
 • تولید ناخالص داخلی تأثیر انفاق بر توزیع درآمد در استان‌های مختلف ایران (‌رویکرد داده‌های تابلویی) [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 337-370]

ث

 • ثبات بانکی تحلیل تجربی ثبات بانکی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 247-287]
 • ثبات دینامیکی ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 7-40]
 • ثبات مالی تحلیل تجربی ثبات بانکی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 247-287]
 • ثروت ملل آدام اسمیت و اندیشه «تجارت آزاد استعماری»، تحلیل انتقادی خاستگاه تاریخی نضج یک ایده مغفول [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 205-229]

ج

 • جایگاه فقهی تحلیل ماهیت قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز از منظر فقه امامیه [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 31-54]
 • جان رالز نقد و بررسی مبانی و روش شناسی نظریه عدالت جان رالز [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 7-27]
 • جبران کاهش ارزش جبران کاهش ارزش پول اعتباری و دوگان مثلی- قیمی؛ نگرشی موضوع‌شناسانه [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 85-116]
 • جبران کاهش ارزش پول بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول (با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 201-232]
 • جرایم فراملی مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین‌المللی [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 93-120]
 • جریمه تأخیر تحلیل مقایسه‌ای أخذ دیرکرد توسط بانک‌ها در قانون جاری و طرح جدید عملیات بانکی بدون‌ربا و ارائه راهکار عملی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 407-432]
 • جریمه دیرکرد. طبقه‌بندی JEL:E4 نقش اعتقادات مذهبی در اخذ تسهیلات بانکی بین مذاهب مطالعه موردی استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 283-307]
 • جزیره‌العرب تأمین داوطلبانه کالاهای عمومی (مطالعه موردی: تأمین امنیت در جزیره‌العرب پیش از اسلام) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 75-104]
 • جعاله تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 77-99]
 • جعاله اوراق جعاله، ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت نفت‌وگاز [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 218-248]
 • جعاله نقش اعتقادات مذهبی در اخذ تسهیلات بانکی بین مذاهب مطالعه موردی استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 283-307]
 • جعاله، ربا، عملیات بانکی، جعل، جاعل، عامل. طبقه‌بندی JEL: E50 بررسی فقهی قرارداد جعاله بانکی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 255-280]
 • جمهوری اسلامی ایران نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 83-101]
 • جمهوری اسلامی ایران زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی (مطالعه سال‌های 1387 تا 1389 اقتصاد ایران) [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 35-60]
 • جورج سوروس نظریه بازتاب پذیری سوروس از منظر روش‌ شناسی اقتصادی: نقد نظریه ابطال‌ پذیری پوپر با تأکید بر تفاوت علوم اقتصادی و تجربی [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 7-34]

چ

 • چالشهای مالیاتی بررسی چالشهای مالیاتی تأمین مالی از طریق اوراق صکوک اجاره [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 149-165]
 • چرخه‌های تجاری تأثیر چرخه‌های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی منتخب (رهیافت Cup-FM) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 7-38]
 • چند رشتگی روش‌شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 33-68]

ح

 • حافظه سیستم نقش حافظه سیستم در اجرای صحیح قرارداد مشارکت بانکی در نظام بانکداری اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 219-252]
 • حباب قیمت تبیین چالش‌های سفته‌بازی غیرطبیعی در بازار سهام و عدم جواز آن از منظر اقتصاد و با رویکردی به اسلام [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 171-199]
 • حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی بررسی آثار اقتصادی مولفه های اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • حد بهینه ریخت و پاش حد بهینه پیش¬گیری از اسراف [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 5-30]
 • حدیث امام موسی کاظم(ع) طراحی شاخص اندازه‌گیری تخصیص زمان بین کار و انواع فراغت در یک چارچوب اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 285-312]
 • حد عقلانی مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 133-157]
 • حرمت بررسی آیات ربا و احکام آن [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 183-213]
 • حریم‌های ربا ‌حریم‌های ربا در فقه اسلامی؛ دلالت‌هایی برای الگوی بانکداری اسلامی‌ [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 309-336]
 • حساب سرمایه‌گذاری ویژه حساب سرمایه‌گذاری ویژه راهکاری برای سود ثابت [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 125-146]
 • حساب سرمایه گذاری ویژه با بازده ثابت حساب سرمایه‌گذاری ویژه راهکاری برای سود ثابت [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 125-146]
 • حساب مجزا معرفی روش‌‌های بیمه سرمایه‌‌گذاری‌‌های مالی و امکان‌‌سنجی فقهی کاربرد آن‌‌ها [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 43-75]
 • حسبه تحلیل‌مقایسه‌ای اقتصاد تنظیم‌گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 149-176]
 • حقوق رقابت تحلیل‌مقایسه‌ای اقتصاد تنظیم‌گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 149-176]
 • حقوق قراردادها در اسلام هزینه های مبادله، قواعد مفروض و مقررات گذاری بر قراردادها در اسلام (مقدمه ای بر تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها در اسلام) [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 5-30]
 • حقوق کار مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد کار در نظام اقتصادی اسلام [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 337-360]
 • حقوق و اقتصاد ظهور نظام حقوقی اسلام و تأثیر آن بر هزینه¬های انعقاد قرارداد در شبه جزیره عربستان (مقدمه¬ای بر تحلیل اقتصادی تاریخ فقه) [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 5-36]
 • حقوق و اقتصاد هزینه های مبادله، قواعد مفروض و مقررات گذاری بر قراردادها در اسلام (مقدمه ای بر تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها در اسلام) [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 5-30]
 • حکومت و زکات تحلیل نظری زکات و بررسی امکان تعمیم دامنه اموال مشمول زکات [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 119-153]
 • حیل بررسی آیات ربا و احکام آن [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 183-213]
 • حیله ربا تفکیک حیله‌های مجاز و حیله‌های غیر‌مجاز قرض ربوی با معیار عرف [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 211-246]
 • حواله بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح‌های عام‌المنفعه [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 189-211]

خ

 • خاستگاه تأثیر بخش اعتباری- قراردادی آموزه های اسلامی بر بخش واقعی اقتصاد به عنوان زمینه شکل¬گیری نظریات علمی اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 147-162]
 • خانواده اثرات رفاهی رفتار مصرفی مبتنی‌بر مبانی ارزشی خانواده در اسلام؛ با تأکید بر تعدیل رجحان زمانی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 193-216]
 • خط‌مشی کلی فراتحلیل مطالعات اقتصاد مقاومتی در ایران: شناسایی عوامل مؤثر بر استحکام ساخت درونی سازمان برابر تکانه‌ها [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 127-169]
 • خلق پول ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 173-198]
 • خلق پول نقدی بر نظریه بهره بانکی در مطالعات بانکداری اسلامی با تکیه بر تأثیر خلق پول در تعیین نرخ بهره [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 1-34]
 • خلق پول تبیین مفهوم خلق پول از هیچ در نظام بانکداری متعارف و حرکت به‌سمت بانکداری اصل ذخیره کامل: کاربردی از مدل سازگار جریان ـ سهام [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 33-80]
 • خلق پول مواجهه عالمان دین با پیدایش بانک در ایران و دلالت های آن، به روش تحقیق تاریخی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خمس پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 7-26]
 • خمس طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 39-74]
 • خمس تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در طراحی الگوی یکپارچه‌سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات‌های متعارف در ایران و ارائه یک الگو [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 361-406]
 • خمس و زکات پیاده سازی یک الگوی مالیاتی مناسب از منظر قوانین مالیاتی اسلام [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 97-124]
 • خود دوستی پدیده ناسازگاری زمانی و راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 119-148]
 • خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی اثر متغیّرهای کلان بر بانکداری بدون ربا در ایران [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 207-224]
 • خودرگرسیون برداری تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر رشد سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 29-58]
 • خوراک گاز تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 161-188]
 • خوزستان غفلت از تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی، مخاطره‌ای کلیدی در اجرای سند الگوی پیشرفت: مطالعه موردی استان خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 347-375]
 • خوشه تأمین مالی ایجاد خوشه‌های تأمین مالی، الگویی مناسب در بسترسازی اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع دانش‌بنیان [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 179-206]

د

 • دادرسی. طبقه‌بندی JEL: K00- K11-K41-Z12 جایگاه عدالت در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 35-62]
 • داده های تابلویی تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر رشد سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 29-58]
 • داده‌های تابلویی بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 37-58]
 • داده‌های تابلویی تأثیر انفاق بر توزیع درآمد در استان‌های مختلف ایران (‌رویکرد داده‌های تابلویی) [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 337-370]
 • داده‌های ترکیبی اثر زکات بر مصرف عمومی در ایران [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 83-112]
 • دارایی‌های بدون پشتوانه واقعی ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 85-118]
 • دارائی¬های مشمول زکات تحلیل نظری زکات و بررسی امکان تعمیم دامنه اموال مشمول زکات [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 119-153]
 • دانش اقتصاد مدرن آدام اسمیت و اندیشه «تجارت آزاد استعماری»، تحلیل انتقادی خاستگاه تاریخی نضج یک ایده مغفول [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 205-229]
 • دانش‌بنیانی معیارها و شاخص‌های تولید در اقتصاد مقاومتی جهت سنجش تولید [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 309-340]
 • دانش مهندسی مالی تحلیل تطبیقی آراء اندیشمندان مسلمان در مهندسی مالی اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 159-191]
 • درآمد جستاری پیرامون معیارها و چارچوب نظام توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 155-182]
 • درآمد ‌تأثیر عوامل اقتصادی و دموگرافیکی بر تقاضای سفر: مطالعه موردی اربعین 97 [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 103-126]
 • درصد پرداخت زکات برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال‌های 1380 تا 1389 [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 69-106]
 • درون‌زایی معیارها و شاخص‌های تولید در اقتصاد مقاومتی جهت سنجش تولید [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 309-340]
 • درون‌زایی و برون‌نگری‌. طبقه‌بندی JEL: O24 جایگاه استراتژی توسعه مبتنی بر تجارت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت* [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 323-346]
 • دستمزد نگاهی تحلیلی- تطبیقی به نظام‌های دستمزد با تأکید بر الگوی اسلامی دستمزد در سطح کلان [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 39-64]
 • دستمزد عادلانه ‌تأملی بر اندیشه‌های آیت‌الله مهدوی کنی (رحمت الله) در عرصه عدالت با تأکید بر بخش اقتصاد‌ [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 107-152]
 • دسیسه هرمی بازاریابی شبکه‌ای و فعالیت شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقهی-اقتصادی [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 31-58]
 • دینداری برآورد تابع هزینه‌های در راه خدا (بررسی خانوارهای شهر زاهدان) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 1-26]
 • دینداری بررسی اثر دینداری بر گرایش افراد در انتخاب بین نظریه‌های عدالت جان رالز و محمدباقر صدر (یک مطالعه آزمایشگاهی) [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 171-204]
 • دینداری، چرخش انگیزه‌ها، نظریه بازی‌ها، تولید گروهی، مطالعه آزمایشگاهی، اقتصاد رفتاری. طبقه‌بندی JEL: C92 بررسی آزمایشگاهی ارتباط میان دینداری و چرخش انگیزه‌ها در فعالیت‌های گروهی؛ رهیافت نظریه بازی‌ها در چارچوب اقتصاد رفتاری [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 41-68]
 • دولت پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 7-26]
 • دولت امکان‌سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت‌هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 27-56]
 • دولت آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک‌های تجاری و بانک‌ مرکزی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 149-178]
 • دولت بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح‌های عام‌المنفعه [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 189-211]
 • دولت اسلامی نقش دولت درتعیین قیمت کالاها و خدمات در نظام اقتصادی اسلام [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 49-65]
 • دولت، اقتصاد اسلامی، کارایی، اثربخشی، شاخص. طبقه‌بندی JEL: H11 تبیین و رتبه‌بندی شاخص‌های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 89-120]
 • دولت الکترونیک. طبقه‌بندی JEL: A39؛ P41؛ O15 گذار از «الگوی پیشرفت خطی ـ نخبه‌گرایانه»* به «الگوی پیشرفت غیرخطی ـ مشارکتی» در تحلیل پیشران‌ها [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 295-322]

ر

 • رابطه هزینه فرصت و اسراف حد بهینه پیش¬گیری از اسراف [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 5-30]
 • راولز معیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دیدگاه¬های جان راولز و شهید مطهری [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 145-163]
 • ربا بررسی آیات ربا و احکام آن [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 183-213]
 • ربا تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 57-86]
 • ربا نقد نظریه عدم حرمت ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 199-288]
 • ربا آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک‌های تجاری و بانک‌ مرکزی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 149-178]
 • ربا بررسی سرمایه‏ گذاری در نظام مشارکت در سود و زیان [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 9-28]
 • ربا واکاوی فلسفه حرمت ربا با تأکید بر انتقال ظالمانه ریسک [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 55-84]
 • ربا نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به‌شرط‌تملیک بانک [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 1-32]
 • ربا تفکیک حیله‌های مجاز و حیله‌های غیر‌مجاز قرض ربوی با معیار عرف [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 211-246]
 • ربا ‌حریم‌های ربا در فقه اسلامی؛ دلالت‌هایی برای الگوی بانکداری اسلامی‌ [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 309-336]
 • ربای جاهلی ابعاد شناخت ربای جاهلی [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 37-70]
 • ربای جاهلی نقد نظریه عدم حرمت ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 199-288]
 • رتبه بندی سنجش و رتبه‌بندی سطح سرمایه اجتماعی در استان‌های کشور (سال1387) [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 95-119]
 • ریخت و پاش اداری حد بهینه پیش¬گیری از اسراف [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 5-30]
 • ریسک تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 57-86]
 • ریسک تبیین چالش‌های سفته‌بازی غیرطبیعی در بازار سهام و عدم جواز آن از منظر اقتصاد و با رویکردی به اسلام [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 171-199]
 • ریسک واکاوی فلسفه حرمت ربا با تأکید بر انتقال ظالمانه ریسک [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 55-84]
 • ریسک ارزی «اوراق دوسویه ارزی»، رویه‌ای برای معاملات ارزی در یک اقتصاد مقاومتی نوعی [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 93-104]
 • ریسک شریعت تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها: دلالت‌هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 53-91]
 • رشد مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از منظر قرآن کریم [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 61-90]
 • رشد اقتصادی نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 83-101]
 • رشد اقتصادی واکاوی نقش نهادی قراردادهای اسلامی در رشد و توسعه اقتصادی [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 153-180]
 • رشد اقتصادی بررسی آثار اقتصادی مولفه های اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفاه اثرات رفاهی رفتار مصرفی مبتنی‌بر مبانی ارزشی خانواده در اسلام؛ با تأکید بر تعدیل رجحان زمانی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 193-216]
 • رفاه اقتصادی بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 7-30]
 • رفاه خانوار بررسی عوامل مؤثر بر سهم هزینه خوراک خانوارهای شهری و روستایی: با تأکید بر رویکرد اسلام به بُعد خانوار (مطالعه مورد استان اصفهان) [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 341-366]
 • رفتار مصرفی طراحی الگوی سعادت محور مصرف (با رویکرد ریاضی) [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 67-91]
 • رفتار مصرفی اثرات رفاهی رفتار مصرفی مبتنی‌بر مبانی ارزشی خانواده در اسلام؛ با تأکید بر تعدیل رجحان زمانی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 193-216]
 • رفتار مصرف¬کننده بررسی اصول موضوعه رفتار مصرف¬کننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 99-124]
 • رفتار مصرف کننده بررسی رابطه ایمان به خدا بر رفتار مصرف کننده [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 113-128]
 • رفتارهای مصرفی رهیافتی اسلامی به نقش رفتارهای مصرفی در ایجاد و گسترش بحران‌های اقتصادی [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 121-141]
 • رفع فقر زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی (مطالعه سال‌های 1387 تا 1389 اقتصاد ایران) [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 35-60]
 • رقبات مسکونی به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 31-55]
 • رقبات مسکونی آسیب‌شناسی الگوی درآمدزایی موقوفات (مطالعه موردی املاک مسکونی عرصه اعیان‌ وقف) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 137-170]
 • رمزارز بررسی فقهی انتشار رمزارز نفت‌پایه توسط جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 1-37]
 • رمزارز نفت‌پایه بررسی فقهی انتشار رمزارز نفت‌پایه توسط جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 1-37]
 • رهبری بافت‌نگاری اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نظام رفتاری [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 113-140]
 • روایات بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 117-154]
 • روایت بررسی آیات ربا و احکام آن [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 183-213]
 • روش Topsis شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 78-116]
 • روش پژوهش بررسی تاثیر مؤلفه های آموزش و پژوهش در ترویج آموزه های اقتصاد اسلامی در ایران [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 93-118]
 • روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر شکل‌گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 41-58]
 • روش ترکیبی نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی مقدمه‌ای در تبیین روش و فرآیند توسعه نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی (فرآیند عبور از مبانی نظری به الگوهای عملیاتی) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 1-40]
 • روش خطی گذار از «الگوی پیشرفت خطی ـ نخبه‌گرایانه»* به «الگوی پیشرفت غیرخطی ـ مشارکتی» در تحلیل پیشران‌ها [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 295-322]
 • روش داده‌های ترکیبی بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 91-106]
 • روش دلفی شناسایی و اولویت‌بندی اثرگذارترین عوامل و پیشران‌های رشد اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 339-366]
 • روش شناسی جایگاه تاریخ اقتصادی- اجتماعی در روش شناسی تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 65-92]
 • روش‌شناسی جایگاه حقیقت و اعتبار در مبانی فلسفی اقتصاد [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 89-116]
 • روش‌شناسی عدالت به‌مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش‌شناختی در اقتصاد اسلامی [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 147-178]
 • روش‌ شناسی اقتصادی نظریه بازتاب پذیری سوروس از منظر روش‌ شناسی اقتصادی: نقد نظریه ابطال‌ پذیری پوپر با تأکید بر تفاوت علوم اقتصادی و تجربی [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 7-34]
 • روش‌شناسی اقتصاد روش‌شناسی اقتصاد متعارف و مسئله انتخاب پیش‌فرض‌ها: رویکردی بدیل در علم اقتصاد اسلامی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 55-77]
 • روش فرآیند سلسله مراتبی تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش های اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص سازی نظریه عدالت در اسلام [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 5-35]
 • رویکرد خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی نقش تعاونی‌های تولیدی و غیرتولیدی برکنترل تورم در استان کرمانشاه با تأکید براهمیت تعاون در اسلام [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 273-308]
 • رئالیسم تحلیل مبادی هستی‌‌شناختی و معرفت‌‌شناختی مسئلة عدالت در اندیشة استاد شهید مرتضی مطهری(ره) [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 173-200]

ز

 • زاهدان ارزیابی کارایی موقوفه‌های شهر زاهدان [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 313-338]
 • زکات تحلیل نظری زکات و بررسی امکان تعمیم دامنه اموال مشمول زکات [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 119-153]
 • زکات شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان مشارکت افراد در پرداخت زکات [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 141-170]
 • زکات زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی (مطالعه سال‌های 1387 تا 1389 اقتصاد ایران) [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 35-60]
 • زکات برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال‌های 1380 تا 1389 [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 69-106]
 • زکات پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 7-26]
 • زکات طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 39-74]
 • زکات مقایسه تأثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان‌های منتخب ایران [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 89-112]
 • زکات اثر زکات بر نابرابری درآمد در ایران [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 309-336]
 • زکات تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در طراحی الگوی یکپارچه‌سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات‌های متعارف در ایران و ارائه یک الگو [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 361-406]
 • زکات در ایران برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال‌های 1380 تا 1389 [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 69-106]
 • زکات فطره برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال‌های 1380 تا 1389 [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 69-106]
 • زمان پول و زمان در نظریه توزیع اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 5-37]
 • زنجیره ارزش تولید ایجاد خوشه‌های تأمین مالی، الگویی مناسب در بسترسازی اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع دانش‌بنیان [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 179-206]
 • زنجیره‌بلوکی بررسی فقهی انتشار رمزارز نفت‌پایه توسط جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 1-37]

س

 • ساختار بیمه‌نامه‌ ضرورت توجه به فرایند بیمه‌گری از منظر سازگاری با تعالیم اسلامی با تأکید بر بیمه زندگی در صنعت بیمه جمهوری اسلامی ایران (با رویکرد داده بنیاد) [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 231-260]
 • سازگاری ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 7-40]
 • سازمان کنفرانس اسلامی بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 91-106]
 • سیاست ارزی سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک‌های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار پیشنهادی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 137-172]
 • سیاست فریبکاری تحلیل انتقادی اعتبار سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی با فروض ایده‌آل اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 7-32]
 • سیاستگذاری ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 7-40]
 • سیاست‌گذاری پولی امکان‌سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت‌هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 27-56]
 • سیاست‌های اقتصادی شیوه‌های مقابله با اجاره حساب‌های بانکی از منظر حقوق و اقتصاد اسلامی [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 39-65]
 • سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 161-188]
 • سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فراتحلیل مطالعات اقتصاد مقاومتی در ایران: شناسایی عوامل مؤثر بر استحکام ساخت درونی سازمان برابر تکانه‌ها [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 127-169]
 • سبد دارایی بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 7-36]
 • سپرده حذف بهره سپرده و پیامد آن برای هزینه رفاهی تورم: یک رویکرد نظری [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 5-19]
 • سپرده گذاری متقابل طراحی بازار بین‌بانکی براساس دیدگاه متخصصان فقهی در نظام پولی و مالی ایران [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 181-218]
 • سرمایه پول و زمان در نظریه توزیع اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 5-37]
 • سرمایه اجتماعی سنجش و رتبه‌بندی سطح سرمایه اجتماعی در استان‌های کشور (سال1387) [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 95-119]
 • سرمایه اجتماعی سازوکار اثربخشی اخلاق در مدیریت پیامدهای جانبی منفی زیست محیطی [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 167-180]
 • سرمایه اجتماعی زیست محیطی سازوکار اثربخشی اخلاق در مدیریت پیامدهای جانبی منفی زیست محیطی [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 167-180]
 • سرمایه انسانی نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 83-101]
 • سرمایه انسانی مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از منظر قرآن کریم [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 61-90]
 • سرمایه فیزیکی مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از منظر قرآن کریم [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 61-90]
 • سرمایه گذاری تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر رشد سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 29-58]
 • سرمایه‌‌گذاری بررسی سرمایه‏ گذاری در نظام مشارکت در سود و زیان [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 9-28]
 • سرمایه‌گذاری خصوصی بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش ‌خصوصی به تفکیک عقود مشارکتی و مبادله‌ای [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 233-261]
 • سرمایه گذاری ریسک پذیر بررسی الگوهای سازماندهی نظام بانکی بدون ربا و پیشنهاد استفاده از روش¬های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 163-188]
 • س سال مجله نمایه سال اول (پاییز و زمستان 87 و بهار و تابستان 88) شماره‌های 1و 2 [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 181-186]
 • سیستم بانکی مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین‌المللی [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 93-120]
 • سفارشات پنهان تحلیل سفارش‌های پنهان در معاملات سهام براساس قاعده ممنوعیت غرر در فقه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سفاهت تبیین فقهی اقتصادی قراردادها و فعالیت‌های سفهی در حوزه‌های کلان و شرایط اقتصادی نوین [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 1-32]
 • سفته‌بازی تبیین چالش‌های سفته‌بازی غیرطبیعی در بازار سهام و عدم جواز آن از منظر اقتصاد و با رویکردی به اسلام [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 171-199]
 • سفر اربعین ‌تأثیر عوامل اقتصادی و دموگرافیکی بر تقاضای سفر: مطالعه موردی اربعین 97 [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 103-126]
 • سفیه تبیین فقهی اقتصادی قراردادها و فعالیت‌های سفهی در حوزه‌های کلان و شرایط اقتصادی نوین [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 1-32]
 • سلامت تصمیمات بررسی نقش عقلانیت قرآنی در سلامت تصمیمات مدیران و ارائه یک الگوی مفهومی [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 121-148]
 • سن ‌تأثیر عوامل اقتصادی و دموگرافیکی بر تقاضای سفر: مطالعه موردی اربعین 97 [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 103-126]
 • سنت‌های اقتصادی بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 117-154]
 • سواد مالی تحلیل انتقادی الگوی متعارف آموزش عمومی سواد مالی از منظر اقتصاد اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 227-260]
 • سود خالص بانک بررسی عوامل تعیین‌کننده سود خالص در بانکداری بدون ربا با تأکید بر تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب (مطالعه موردی: نظام بانکداری بدون ربا ایران) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 105-136]
 • سود علی‌الحساب حساب سرمایه‌گذاری ویژه راهکاری برای سود ثابت [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 125-146]
 • سود علی‌الحساب بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح‌های عام‌المنفعه [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 189-211]

ش

 • شاخص معیارها و شاخص‌های تولید در اقتصاد مقاومتی جهت سنجش تولید [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 309-340]
 • شاخص تخصیص زمان بین کار و انواع فراغت طراحی شاخص اندازه‌گیری تخصیص زمان بین کار و انواع فراغت در یک چارچوب اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 285-312]
 • شاخص سازی نظریه عدالت در اسلام تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش های اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص سازی نظریه عدالت در اسلام [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 5-35]
 • شأن الگوی مصرف عرف مصرف فرد مسلمان مصرف متظاهرانه بررسی مقایسه‌ای مفهوم شأن در الگوی مصرف فرد مسلمان و نظریه مصرف متظاهرانه [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 107-154]
 • شخصیت حقوقی آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک‌های تجاری و بانک‌ مرکزی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 149-178]
 • شرکت‌های هرمی بازاریابی شبکه‌ای و فعالیت شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقهی-اقتصادی [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 31-58]
 • ش شماره مجله نمایه سال اول (پاییز و زمستان 87 و بهار و تابستان 88) شماره‌های 1و 2 [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 181-186]
 • شفافیت اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 199-226]
 • شفافیت پیش از معاملات سهام تحلیل سفارش‌های پنهان در معاملات سهام براساس قاعده ممنوعیت غرر در فقه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکست بازار نقش عنصر زمان در کارآیی بازار مسلمین [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 141-161]
 • شهید صدر استخراج شاخصه‌های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه‌ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 59-85]
 • شهید صدر تحلیل انتقادی دوگان اثباتی و هنجاری در اقتصاد (بر اساس آراء شهید صدر) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 141-168]
 • شهید مطهری معیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دیدگاه¬های جان راولز و شهید مطهری [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 145-163]
 • شورای فقهی تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها: دلالت‌هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 53-91]

ص

 • صادرات و واردات الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهمترین اصلاحات نهادی برای پیاده‌سازی آن در ایران [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 87-119]
 • صرفه های ناشی از مقیاس مقایسه کارایی عقد قرض الحسنه و عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا به روش تحلیل پوششی داده ها «مطالعه موردی بانک ملت استان کرمانشاه» [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 71-94]
 • صکوک تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر رشد سرمایه گذاری [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 29-58]
 • صکوک تحلیل تطبیقی آراء اندیشمندان مسلمان در مهندسی مالی اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 159-191]
 • صکوک سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک‌های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار پیشنهادی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 137-172]
 • صکوک اوراق جعاله، ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت نفت‌وگاز [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 218-248]
 • صکوک محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) برای اوراق مالی اسلامی (صکوک) (مطالعه موردی اوراق مرابحه، اجاره و مشارکت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • صکوک بانکی امکان‌سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 173-209]
 • صکوک بدون سررسید بررسی و تحلیل فقهی ساختار صکوک بدون سررسید در بازار سرمایه اسلامی [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 371-401]
 • صکوک سلف سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک‌های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار پیشنهادی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 137-172]
 • صندوق ثروت ملی بررسی نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 91-120]
 • صندوق مشترک بازار پول طراحی بازار بین‌بانکی براساس دیدگاه متخصصان فقهی در نظام پولی و مالی ایران [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 181-218]
 • صنعت پتروشیمی تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 161-188]

ض

 • ضریب جینی نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 83-101]
 • ضریب جینی بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 37-58]
 • ضریب جینی تأثیر انفاق بر توزیع درآمد در استان‌های مختلف ایران (‌رویکرد داده‌های تابلویی) [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 337-370]
 • ضوابط مصرف انفال تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 161-188]

ط

ظ

 • ظرفیت بالقوه زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی (مطالعه سال‌های 1387 تا 1389 اقتصاد ایران) [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 35-60]
 • ظرفیت بالقوه زکات برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال‌های 1380 تا 1389 [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 69-106]
 • ظلم نقد نظریه عدم حرمت ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 199-288]

ع

 • عالمان دین مواجهه عالمان دین با پیدایش بانک در ایران و دلالت های آن، به روش تحقیق تاریخی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عامل ایمان به خدا شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان مشارکت افراد در پرداخت زکات [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 141-170]
 • عامل رضایت شخصی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان مشارکت افراد در پرداخت زکات [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 141-170]
 • عامل سازمان شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان مشارکت افراد در پرداخت زکات [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 141-170]
 • عامل منفعت گرایانه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان مشارکت افراد در پرداخت زکات [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 141-170]
 • عدالت گستره موضوع شناختی در پژوهش¬های ناظر بر مباحث عدالت و توسعه [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 27-65]
 • عدالت جایگاه حقیقت و اعتبار در مبانی فلسفی اقتصاد [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 89-116]
 • عدالت معیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دیدگاه¬های جان راولز و شهید مطهری [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 145-163]
 • عدالت گونه شناسی نظریات عدالت مبتنی بر ابعاد فلسفی؛ روشی در تبیین ماهیت مفهومی عدالت [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 59-95]
 • عدالت نقش دولت اسلامی در توسعه اقتصادی [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 125-140]
 • عدالت تحلیل انتقادی اعتبار سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی با فروض ایده‌آل اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 7-32]
 • عدالت شناسایی و اندازه‌گیری شاخص عدالت و کارایی در نظام بانکی؛ موردمطالعه: بانک توسعه صادرات ایران، استان اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 121-146]
 • عدالت عدالت به‌مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش‌شناختی در اقتصاد اسلامی [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 147-178]
 • عدالت تحلیل مبادی هستی‌‌شناختی و معرفت‌‌شناختی مسئلة عدالت در اندیشة استاد شهید مرتضی مطهری(ره) [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 173-200]
 • عدالت جایگاه عدالت در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 35-62]
 • عدالت روایتی عدالت ‏بنیان از اقتصاد «اثباتی»؛ تقریری از کارکرد علم اقتصاد و نسبت آن با علم اقتصاد اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 155-180]
 • عدالت اجتماعی ‌تأملی بر اندیشه‌های آیت‌الله مهدوی کنی (رحمت الله) در عرصه عدالت با تأکید بر بخش اقتصاد‌ [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 107-152]
 • عدالت اقتصادی مزیت سنجی طبیعی (عدالت محور) در برابر مزیت سنجی اقتصادی متعارف؛ کاربرد معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی در برنامه ریزی توسعه بخشی- فضایی (مطالعه موردی: تعیین مزیت های تولیدی استان های کشور) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 103-139]
 • عدالت اقتصادی نظریۀ انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی با تکیه‌ بر مکتب اقتصادی شهید‌صدر [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 169-192]
 • عدالت اقتصادی ‌تأملی بر اندیشه‌های آیت‌الله مهدوی کنی (رحمت الله) در عرصه عدالت با تأکید بر بخش اقتصاد‌ [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 107-152]
 • عدالت بین¬نسلی تنزیل عادلانه در بهره برداری از منابع طبیعی پایان¬پذیر [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 59-82]
 • عدالت بین‌نسلی بررسی نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 91-120]
 • عدالت بین‌نسلی نقد و بررسی نظریات عدالت بین‌نسلی لیبرال [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 31-58]
 • عدالت تخصیصی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه ای (مقدمه ای بر مفهوم، فرآیند و چارچوب برنامه ریزی) [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 21-51]
 • عدالت توزیعی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه ای (مقدمه ای بر مفهوم، فرآیند و چارچوب برنامه ریزی) [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 21-51]
 • عدالت جغرافیایی مزیت سنجی طبیعی (عدالت محور) در برابر مزیت سنجی اقتصادی متعارف؛ کاربرد معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی در برنامه ریزی توسعه بخشی- فضایی (مطالعه موردی: تعیین مزیت های تولیدی استان های کشور) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 103-139]
 • عدالت درون‌نسلی بررسی نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 91-120]
 • عدالت کلان نگاهی تحلیلی- تطبیقی به نظام‌های دستمزد با تأکید بر الگوی اسلامی دستمزد در سطح کلان [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 39-64]
 • عدالت‌محوری معیارها و شاخص‌های تولید در اقتصاد مقاومتی جهت سنجش تولید [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 309-340]
 • عدالت ولایی مبانی، سیر تدوین، مدل مفهومی و الزامات تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 127-156]
 • عدم تعیّن مسأله عینیّت در اقتصاد اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 249-272]
 • عدم قطعیت گذار از «الگوی پیشرفت خطی ـ نخبه‌گرایانه»* به «الگوی پیشرفت غیرخطی ـ مشارکتی» در تحلیل پیشران‌ها [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 295-322]
 • عرف تفکیک حیله‌های مجاز و حیله‌های غیر‌مجاز قرض ربوی با معیار عرف [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 211-246]
 • عقد اجاره تحلیل ماهیت قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز از منظر فقه امامیه [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 31-54]
 • عقد صلح قراردادهای آتی‌ها‌ و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 37-68]
 • عقد صلح تحلیل مقایسه‌ای أخذ دیرکرد توسط بانک‌ها در قانون جاری و طرح جدید عملیات بانکی بدون‌ربا و ارائه راهکار عملی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 407-432]
 • عقلانیت پدیده ناسازگاری زمانی و راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 119-148]
 • عقلانیت چشم‌اندازهای نظریه عقلانیت محدود در اقتصاد اسلامی [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 181-210]
 • عقلانیت قرآنی بررسی نقش عقلانیت قرآنی در سلامت تصمیمات مدیران و ارائه یک الگوی مفهومی [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 121-148]
 • عقلانیت محدود بررسی اثرپذیری الگوهای رفتار عقلانی در اقتصاد سنتی (متعارف) از نظریه‌های عقلانیت در سایر دانشها [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 129-158]
 • عقلانیت محدود چشم‌اندازهای نظریه عقلانیت محدود در اقتصاد اسلامی [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 181-210]
 • عقود اسلامی اثر متغیّرهای کلان بر بانکداری بدون ربا در ایران [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 207-224]
 • عقود ‌مبادله‌ای بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش ‌خصوصی به تفکیک عقود مشارکتی و مبادله‌ای [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 233-261]
 • عقود مبادله‌ای بررسی آثار عقود مبادله‌ای بانکی بر ارزش افزوده‌ی بخش خدمات در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • عقود ‌مشارکتی بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش ‌خصوصی به تفکیک عقود مشارکتی و مبادله‌ای [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 233-261]
 • علامه طباطبایی. طبقه‌بندی JEL: E71 کاربست مفهوم ادراکات اعتباری علامه طباطبایی در تبیین انتظارات تورمی ناهمگن [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 259-282]
 • علامه طباطبائی بررسی آثار و ثمرات اقتصادی ایفاء کیل و میزان (با استفاده از نظرات علامه طباطبایی در تفسیر المیزان) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 177-198]
 • علائم اختصاری نمایه سال اول (پاییز و زمستان 87 و بهار و تابستان 88) شماره‌های 1و 2 [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 181-186]
 • علمای اسکولاستیک آیا قیمت بازاری، عادلانه است؟ (تحلیل تطبیقی نگرش فلاسفه یونان، علمای اسکولاستیک و فقهای مسلمان به قیمت عادلانه) [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 119-164]
 • علم اقتصاد تحلیل انتقادی دوگان اثباتی و هنجاری در اقتصاد (بر اساس آراء شهید صدر) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 141-168]
 • علم اقتصاد معرفی و نقد کتاب «آموزش علم اقتصاد از دیدگاه اسلامی» [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 201-222]
 • علم دینی رویکردهای ناظر به اسلامیت یک الگوی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 105-125]
 • عملکرد بهینه مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 107-131]
 • عینیّت مسأله عینیّت در اقتصاد اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 249-272]
 • عنصر زمان نقش عنصر زمان در کارآیی بازار مسلمین [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 141-161]
 • عین مستأجره. طبقه‌بندی JEL: G23 G32 G19 امکان‌سنجی فقهی ـ حقوقی اجاره سهام و کاربردهای مالی آن [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 95-135]
 • عواید مجرمانه بازخوانی مبانی فقهی جرم‌انگاری پولشویی [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 279-308]
 • عوامل موثر بر شکل‌گیری احتکار شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر شکل‌گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 41-58]
 • عیون ضوابط بهره‌برداری از منابع طبیعی نفت و گاز مبتنی بر فقه اسلامی و مقارن [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 27-48]

غ

 • غیرخطی ـ مشارکتی گذار از «الگوی پیشرفت خطی ـ نخبه‌گرایانه»* به «الگوی پیشرفت غیرخطی ـ مشارکتی» در تحلیل پیشران‌ها [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 295-322]
 • غرر تبیین فقهی اقتصادی قراردادها و فعالیت‌های سفهی در حوزه‌های کلان و شرایط اقتصادی نوین [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 1-32]
 • غنای کفافی بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 59-86]

ف

 • فایده‌گرایی بررسی جایگاه انسان اقتصادی در اقتصاد متعارف [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 81-106]
 • فرابورس محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) برای اوراق مالی اسلامی (صکوک) (مطالعه موردی اوراق مرابحه، اجاره و مشارکت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فراتحلیل فراتحلیل مطالعات اقتصاد مقاومتی در ایران: شناسایی عوامل مؤثر بر استحکام ساخت درونی سازمان برابر تکانه‌ها [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 127-169]
 • فرار مالیاتی. طبقه‌بندی Q40 :JEL F30 شیوه‌های مقابله با اجاره حساب‌های بانکی از منظر حقوق و اقتصاد اسلامی [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 39-65]
 • فرآیند براونی هندسی محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) برای اوراق مالی اسلامی (صکوک) (مطالعه موردی اوراق مرابحه، اجاره و مشارکت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرایند بیمه‌گری‌ ضرورت توجه به فرایند بیمه‌گری از منظر سازگاری با تعالیم اسلامی با تأکید بر بیمه زندگی در صنعت بیمه جمهوری اسلامی ایران (با رویکرد داده بنیاد) [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 231-260]
 • فرآیند پرش- انتشار مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 107-131]
 • فردگرایی بررسی مبانی فردگرایی روش‌شناختی و نقد فردگرایی روش‌شناختی در نظریه انتخاب عقلایی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 253-284]
 • فردگرایی بررسی جایگاه انسان اقتصادی در اقتصاد متعارف [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 81-106]
 • فردگرایی روش‌شناختی بررسی مبانی فردگرایی روش‌شناختی و نقد فردگرایی روش‌شناختی در نظریه انتخاب عقلایی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 253-284]
 • فرهنگ اقتصادی زوایای اثرگذاری فرهنگ قرآن بر اقتصاد [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 153-178]
 • فرهنگ بازار محور شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر شکل‌گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 41-58]
 • فرهنگ تجاری اسلام اصلاح ساز و کار نظام صنفی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در پرتو آموزه های اسلام [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 69-87]
 • فرهنگ قرآن زوایای اثرگذاری فرهنگ قرآن بر اقتصاد [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 153-178]
 • فروش اقساطی حساب سرمایه‌گذاری ویژه راهکاری برای سود ثابت [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 125-146]
 • فقر تحلیل مقایسه‌ای شاخص فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 53-82]
 • فقر بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 59-86]
 • فقر چند بعدی تحلیل مقایسه‌ای شاخص فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 53-82]
 • فقر قابلیتی تحلیل مقایسه‌ای شاخص فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 53-82]
 • فقر مطلق تحلیل مقایسه‌ای شاخص فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 53-82]
 • فقر نسبی تحلیل مقایسه‌ای شاخص فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 53-82]
 • فقه رویکردهای ناظر به اسلامیت یک الگوی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 105-125]
 • فقهاء بررسی آیات ربا و احکام آن [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 183-213]
 • فقه اسلامی تحلیل سفارش‌های پنهان در معاملات سهام براساس قاعده ممنوعیت غرر در فقه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فقه اسلام. طبقه‌بندی JEL: G11؛ G12؛ G14؛ G17 تبیین چالش‌های سفته‌بازی غیرطبیعی در بازار سهام و عدم جواز آن از منظر اقتصاد و با رویکردی به اسلام [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 171-199]
 • فقه اقتصادی تفکیک حیله‌های مجاز و حیله‌های غیر‌مجاز قرض ربوی با معیار عرف [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 211-246]
 • فقه امامیه بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 59-86]
 • فقه امامیه تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 77-99]
 • فقهای مسلمان آیا قیمت بازاری، عادلانه است؟ (تحلیل تطبیقی نگرش فلاسفه یونان، علمای اسکولاستیک و فقهای مسلمان به قیمت عادلانه) [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 119-164]
 • فقه تعاملات اجتماعی «فقه تعاملات اجتماعی»* یا نگاهی دیگر به هدف، روش و گستره موضوعی دانش اقتصاد [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 263-293]
 • فقه و حقوق اسلامی ظهور نظام حقوقی اسلام و تأثیر آن بر هزینه¬های انعقاد قرارداد در شبه جزیره عربستان (مقدمه¬ای بر تحلیل اقتصادی تاریخ فقه) [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 5-36]
 • فلسفة عدالت تحلیل مبادی هستی‌‌شناختی و معرفت‌‌شناختی مسئلة عدالت در اندیشة استاد شهید مرتضی مطهری(ره) [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 173-200]
 • فلسفه اخلاق نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت‏گرایی دو‏ساحته؛ درآمدی بر تکلیف‏گرایی دینی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 59-84]
 • فلسفه اقتصاد اسلامی روایتی عدالت ‏بنیان از اقتصاد «اثباتی»؛ تقریری از کارکرد علم اقتصاد و نسبت آن با علم اقتصاد اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 155-180]
 • فلسفه حرمت ربا.   واکاوی فلسفه حرمت ربا با تأکید بر انتقال ظالمانه ریسک [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 55-84]
 • فلسفه علم اقتصاد روایتی عدالت ‏بنیان از اقتصاد «اثباتی»؛ تقریری از کارکرد علم اقتصاد و نسبت آن با علم اقتصاد اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 155-180]

ق

 • قاچاق مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین‌المللی [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 93-120]
 • قاعده غرور بازاریابی شبکه‌ای و فعالیت شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقهی-اقتصادی [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 31-58]
 • قاعده لاضرر تحلیل نحوه مواجهه با آثار خارجی منفی از منظر اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 67-89]
 • قاعده لاضرر بازاریابی شبکه‌ای و فعالیت شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقهی-اقتصادی [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 31-58]
 • قاعده للاجل تحلیل مقایسه‌ای أخذ دیرکرد توسط بانک‌ها در قانون جاری و طرح جدید عملیات بانکی بدون‌ربا و ارائه راهکار عملی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 407-432]
 • قاعده‌ی ممنوعیت غرر تحلیل سفارش‌های پنهان در معاملات سهام براساس قاعده ممنوعیت غرر در فقه اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قانون جایگاه عدالت در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 35-62]
 • قانونگذاری تحلیل نحوه مواجهه با آثار خارجی منفی از منظر اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 67-89]
 • قانونگذاری تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها: دلالت‌هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 53-91]
 • قدرت خرید جبران کاهش ارزش پول اعتباری و دوگان مثلی- قیمی؛ نگرشی موضوع‌شناسانه [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 85-116]
 • قدر حاجت ضوابط بهره‌برداری از منابع طبیعی نفت و گاز مبتنی بر فقه اسلامی و مقارن [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 27-48]
 • قرارداد تبیین فقهی اقتصادی قراردادها و فعالیت‌های سفهی در حوزه‌های کلان و شرایط اقتصادی نوین [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 1-32]
 • قرارداد آتی قرارداد آتی و چالشهای فقهی آن [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 93-117]
 • قرارداد آتی بررسی فقهی قرارداد آتی آب‌وهوا بر مبنای فقه امامیه [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 87-115]
 • قرارداد بانکی نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به‌شرط‌تملیک بانک [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 1-32]
 • قرارداد بدهی بررسی تطبیقی اثر علامت‌دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 101-128]
 • قرارداد بیع متقابل تحلیل ماهیت قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز از منظر فقه امامیه [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 31-54]
 • قرارداد بیمة صندوق مجزا معرفی روش‌‌های بیمه سرمایه‌‌گذاری‌‌های مالی و امکان‌‌سنجی فقهی کاربرد آن‌‌ها [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 43-75]
 • قرارداد بیمۀ شخصی متغیر معرفی روش‌‌های بیمه سرمایه‌‌گذاری‌‌های مالی و امکان‌‌سنجی فقهی کاربرد آن‌‌ها [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 43-75]
 • قرارداد سفهی تبیین فقهی اقتصادی قراردادها و فعالیت‌های سفهی در حوزه‌های کلان و شرایط اقتصادی نوین [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 1-32]
 • قرارداد کار مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد کار در نظام اقتصادی اسلام [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 337-360]
 • قرارداد مشارکت نقش حافظه سیستم در اجرای صحیح قرارداد مشارکت بانکی در نظام بانکداری اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 219-252]
 • قرارداد مشارکتی بررسی تطبیقی اثر علامت‌دهی متغیرهای قراردادهای مالی بدهی و مشارکتی [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 101-128]
 • قرارداد‌های اسلامی واکاوی نقش نهادی قراردادهای اسلامی در رشد و توسعه اقتصادی [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 153-180]
 • قراردادهای بالادستی نفت تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 77-99]
 • قراردادهای نفتی قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 7-52]
 • قرآن کریم مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از منظر قرآن کریم [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 61-90]
 • قرآن کریم بازخوانی مفهوم «قرض» در قرآن کریم؛ با تکیه بر انسان‏‌شناسی اقتصادی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 7-30]
 • قرآن کریم بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 117-154]
 • قرض ابعاد شناخت ربای جاهلی [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 37-70]
 • قرض بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح‌های عام‌المنفعه [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 189-211]
 • قرض‌الحسنه نقش اعتقادات مذهبی در اخذ تسهیلات بانکی بین مذاهب مطالعه موردی استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 283-307]
 • قرض تجاری نقد نظریه عدم حرمت ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 199-288]
 • قرض تولیدی نقد نظریه عدم حرمت ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 199-288]
 • قرض ربوی تفکیک حیله‌های مجاز و حیله‌های غیر‌مجاز قرض ربوی با معیار عرف [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 211-246]
 • قرض ربوی ‌حریم‌های ربا در فقه اسلامی؛ دلالت‌هایی برای الگوی بانکداری اسلامی‌ [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 309-336]
 • قرض مصرفی نقد نظریه عدم حرمت ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 199-288]
 • قرض مصرفی و سرمایه‌گذاری ابعاد شناخت ربای جاهلی [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 37-70]
 • قیمی جبران کاهش ارزش پول اعتباری و دوگان مثلی- قیمی؛ نگرشی موضوع‌شناسانه [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 85-116]
 • قمار بررسی شبهه قماری بودن در مورد معاملات مجموع صفر [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 69-88]
 • قیمت عادلانه آیا قیمت بازاری، عادلانه است؟ (تحلیل تطبیقی نگرش فلاسفه یونان، علمای اسکولاستیک و فقهای مسلمان به قیمت عادلانه) [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 119-164]
 • قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 121-151]
 • قیمت¬ها نقش دولت درتعیین قیمت کالاها و خدمات در نظام اقتصادی اسلام [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 49-65]
 • قواعد مفروض هزینه های مبادله، قواعد مفروض و مقررات گذاری بر قراردادها در اسلام (مقدمه ای بر تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها در اسلام) [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 5-30]
 • قوانین اقتصادی اسلام پیاده سازی یک الگوی مالیاتی مناسب از منظر قوانین مالیاتی اسلام [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 97-124]

ک

 • کارآیی نقش عنصر زمان در کارآیی بازار مسلمین [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 141-161]
 • کارایی پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 7-26]
 • کارایی شناسایی و اندازه‌گیری شاخص عدالت و کارایی در نظام بانکی؛ موردمطالعه: بانک توسعه صادرات ایران، استان اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 121-146]
 • کارایی مقایسۀ نظری کارایی بانکداری غیرربوی و ربوی در تجهیز و تخصیص منابع [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 113-138]
 • کارایی ارزیابی کارایی موقوفه‌های شهر زاهدان [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 313-338]
 • کارایی اقتصادی مقایسه کارایی عقد قرض الحسنه و عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا به روش تحلیل پوششی داده ها «مطالعه موردی بانک ملت استان کرمانشاه» [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 71-94]
 • کارایی تخصیصی مقایسه کارایی عقد قرض الحسنه و عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا به روش تحلیل پوششی داده ها «مطالعه موردی بانک ملت استان کرمانشاه» [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 71-94]
 • کارایی فنی مقایسه کارایی عقد قرض الحسنه و عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا به روش تحلیل پوششی داده ها «مطالعه موردی بانک ملت استان کرمانشاه» [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 71-94]
 • کارکردهای قرض بازخوانی مفهوم «قرض» در قرآن کریم؛ با تکیه بر انسان‏‌شناسی اقتصادی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 7-30]
 • کارگزاران اقتصادی ناهمگن بکارگیری تعدیل انتخاب‌های غیربهینه در یک مدل تعادلی با کارگزاران اقتصادی ناهمگن؛ مطالعه موردی: آموزش گزاره‌های اسراف تخصیصی و اتلافی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 33-54]
 • کالاهای عمومی تأمین داوطلبانه کالاهای عمومی (مطالعه موردی: تأمین امنیت در جزیره‌العرب پیش از اسلام) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 75-104]
 • کالاها و خدمات نقش دولت درتعیین قیمت کالاها و خدمات در نظام اقتصادی اسلام [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 49-65]
 • کرمانشاه نقش تعاونی‌های تولیدی و غیرتولیدی برکنترل تورم در استان کرمانشاه با تأکید براهمیت تعاون در اسلام [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 273-308]
 • کژگزینی تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 155-172]
 • کژمنشی و کژگزینی انطباق نظریه بازی ها (الگوی مدیر - عامل) در عقد مشارکت مدنی [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 165-183]
 • کشورهای اسلامی بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 91-106]
 • کشورهای اسلامی بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 37-58]
 • کشورهای اسلامی آسیب‌شناسی موانع توسعه بخش کشاورزی در کشورهای اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 49-68]
 • کشورهای گروه هشت (D8) تأثیر چرخه‌های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی منتخب (رهیافت Cup-FM) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 7-38]
 • کل‌گرایی مسأله عینیّت در اقتصاد اسلامی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 249-272]
 • کنترل درونی مؤلفه‌های کنترلی حاکم بر انگیزه و رفتار اقتصادی انسان (از منظر اقتصاد اسلامی) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 129-154]

گ

 • گسترش ظرفیت مبانی، سیر تدوین، مدل مفهومی و الزامات تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 127-156]
 • گونه شناسی گونه شناسی نظریات عدالت مبتنی بر ابعاد فلسفی؛ روشی در تبیین ماهیت مفهومی عدالت [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 59-95]

ل

 • لیبرالیسم نقد و بررسی نظریات عدالت بین‌نسلی لیبرال [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 31-58]
 • لذت‏‌گرایی نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت‏گرایی دو‏ساحته؛ درآمدی بر تکلیف‏گرایی دینی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 59-84]
 • لذت‌گرایی بررسی جایگاه انسان اقتصادی در اقتصاد متعارف [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 81-106]

م

 • ماچادو ـ متا مقایسه و اندازه‌گیری نابرابری رفاهی از نظر اسلام و اقتصاد متعارف [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 7-29]
 • مالیات طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 39-74]
 • مالیات تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در طراحی الگوی یکپارچه‌سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات‌های متعارف در ایران و ارائه یک الگو [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 361-406]
 • مالیات اسلامی پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 7-26]
 • مالیات بر ارزش افزوده پیاده سازی یک الگوی مالیاتی مناسب از منظر قوانین مالیاتی اسلام [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 97-124]
 • مالیات متعارف مقایسه تأثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان‌های منتخب ایران [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 89-112]
 • مالیات¬ها پیاده سازی یک الگوی مالیاتی مناسب از منظر قوانین مالیاتی اسلام [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 97-124]
 • مالی اسلامی ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 121-151]
 • مالی شخصی تحلیل انتقادی الگوی متعارف آموزش عمومی سواد مالی از منظر اقتصاد اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 227-260]
 • مالکیت انفال تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی) [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 161-188]
 • مالکیت مسکن ‌تأثیر عوامل اقتصادی و دموگرافیکی بر تقاضای سفر: مطالعه موردی اربعین 97 [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 103-126]
 • میان‌رشته‌ای بررسی اثرپذیری الگوهای رفتار عقلانی در اقتصاد سنتی (متعارف) از نظریه‌های عقلانیت در سایر دانشها [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 129-158]
 • ماهیت پول بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول (با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 201-232]
 • ماهیت خدماتی تحلیل ماهیت قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز از منظر فقه امامیه [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 31-54]
 • ماهیت سهام امکان‌سنجی فقهی ـ حقوقی اجاره سهام و کاربردهای مالی آن [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 95-135]
 • ماهیت نظریه استخراج شاخصه‌های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه‌ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 59-85]
 • مبادی کلامی تحلیل مبادی هستی‌‌شناختی و معرفت‌‌شناختی مسئلة عدالت در اندیشة استاد شهید مرتضی مطهری(ره) [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 173-200]
 • مبادله نقش دولت درتعیین قیمت کالاها و خدمات در نظام اقتصادی اسلام [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 49-65]
 • مبادله بررسی آثار و ثمرات اقتصادی ایفاء کیل و میزان (با استفاده از نظرات علامه طباطبایی در تفسیر المیزان) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 177-198]
 • مبادله هدیه‏ای بازخوانی مفهوم «قرض» در قرآن کریم؛ با تکیه بر انسان‏‌شناسی اقتصادی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 7-30]
 • مبانی فقهی مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد کار در نظام اقتصادی اسلام [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 337-360]
 • مبانی متدلوژیک تاثیر مبانی روش شناختی بر برداشت های اقتصادی [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 31-48]
 • متخصصان فقهی طراحی بازار بین‌بانکی براساس دیدگاه متخصصان فقهی در نظام پولی و مالی ایران [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 181-218]
 • متدلوژی اقتصاد تاثیر مبانی روش شناختی بر برداشت های اقتصادی [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 31-48]
 • متعلقات زکات تحلیل نظری زکات و بررسی امکان تعمیم دامنه اموال مشمول زکات [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 119-153]
 • متغیّرهای کلان اثر متغیّرهای کلان بر بانکداری بدون ربا در ایران [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 207-224]
 • مثلی جبران کاهش ارزش پول اعتباری و دوگان مثلی- قیمی؛ نگرشی موضوع‌شناسانه [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 85-116]
 • محدودیت¬ها الگوی مصرف اسلامی (محدودیت¬ها و مفروضات) [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 117-144]
 • مخاطره اخلاقی نقش حافظه سیستم در اجرای صحیح قرارداد مشارکت بانکی در نظام بانکداری اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 219-252]
 • مداخله دولت مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد کار در نظام اقتصادی اسلام [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 337-360]
 • مدیریت پیامدهای جانبی سازوکار اثربخشی اخلاق در مدیریت پیامدهای جانبی منفی زیست محیطی [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 167-180]
 • مدیریت ریسک قرارداد آتی و چالشهای فقهی آن [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 93-117]
 • مدل بلک- شولز ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 121-151]
 • مدل بونس ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 121-151]
 • مدل تعادلی بکارگیری تعدیل انتخاب‌های غیربهینه در یک مدل تعادلی با کارگزاران اقتصادی ناهمگن؛ مطالعه موردی: آموزش گزاره‌های اسراف تخصیصی و اتلافی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 33-54]
 • مدل درآمدزایی آسیب‌شناسی الگوی درآمدزایی موقوفات (مطالعه موردی املاک مسکونی عرصه اعیان‌ وقف) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 137-170]
 • مدل رگرسیون مرکب بیزی به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 31-55]
 • مدلسازی ساختاری-تفسیری تدوین مدل پذیرش بیمه تکافل در شرکت های بیمه ای کشور از منظر شاخص های آمادگی سازمان بر اساس ترکیب ISM-SEM [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل سازگار جریان ـ سهام تبیین مفهوم خلق پول از هیچ در نظام بانکداری متعارف و حرکت به‌سمت بانکداری اصل ذخیره کامل: کاربردی از مدل سازگار جریان ـ سهام [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 33-80]
 • مدلسازی مسیری- ساختاری تدوین مدل پذیرش بیمه تکافل در شرکت های بیمه ای کشور از منظر شاخص های آمادگی سازمان بر اساس ترکیب ISM-SEM [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدلسازی مفهومی مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 133-157]
 • مدل سبد بهینه دارایی سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک‌های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار پیشنهادی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 137-172]
 • مدل لاجیت. طبقه‌بندی JEL: D12 ‌تأثیر عوامل اقتصادی و دموگرافیکی بر تقاضای سفر: مطالعه موردی اربعین 97 [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 103-126]
 • مدل لوجیت. طبقه‌بندی JEL: D63 بررسی اثر دینداری بر گرایش افراد در انتخاب بین نظریه‌های عدالت جان رالز و محمدباقر صدر (یک مطالعه آزمایشگاهی) [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 171-204]
 • مذهب اقتصادی تحلیل انتقادی دوگان اثباتی و هنجاری در اقتصاد (بر اساس آراء شهید صدر) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 141-168]
 • مرابحه نقش اعتقادات مذهبی در اخذ تسهیلات بانکی بین مذاهب مطالعه موردی استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 283-307]
 • مراحل نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی. طبقه‌بند؛ F53؛ E52؛ E61 مقدمه‌ای در تبیین روش و فرآیند توسعه نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی (فرآیند عبور از مبانی نظری به الگوهای عملیاتی) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 1-40]
 • مراهنه بررسی شبهه قماری بودن در مورد معاملات مجموع صفر [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 69-88]
 • مردمی و جهادی معیارها و شاخص‌های تولید در اقتصاد مقاومتی جهت سنجش تولید [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 309-340]
 • مزیت سنجی طبیعی مزیت سنجی طبیعی (عدالت محور) در برابر مزیت سنجی اقتصادی متعارف؛ کاربرد معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی در برنامه ریزی توسعه بخشی- فضایی (مطالعه موردی: تعیین مزیت های تولیدی استان های کشور) [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 103-139]
 • مزیت صادراتی شناسایی و اندازه‌گیری شاخص عدالت و کارایی در نظام بانکی؛ موردمطالعه: بانک توسعه صادرات ایران، استان اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 121-146]
 • مستمری مبتنی بر شاخص معرفی روش‌‌های بیمه سرمایه‌‌گذاری‌‌های مالی و امکان‌‌سنجی فقهی کاربرد آن‌‌ها [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 43-75]
 • مستمری متغیر معرفی روش‌‌های بیمه سرمایه‌‌گذاری‌‌های مالی و امکان‌‌سنجی فقهی کاربرد آن‌‌ها [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 43-75]
 • مشارکت بررسی سرمایه‏ گذاری در نظام مشارکت در سود و زیان [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 9-28]
 • مشارکت بررسی و تحلیل فقهی ساختار صکوک بدون سررسید در بازار سرمایه اسلامی [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 371-401]
 • مشارکت در سود و زیان ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008) [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 85-118]
 • مشارکت در سود و زیان بررسی سرمایه‏ گذاری در نظام مشارکت در سود و زیان [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 9-28]
 • مشارکت در سود و زیان چالش‌‌های بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 77-112]
 • مشارکت مدنی انطباق نظریه بازی ها (الگوی مدیر - عامل) در عقد مشارکت مدنی [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 165-183]
 • مشترک عامه ضوابط بهره‌برداری از منابع طبیعی نفت و گاز مبتنی بر فقه اسلامی و مقارن [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 27-48]
 • مشتقات قرارداد آتی و چالشهای فقهی آن [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 93-117]
 • مشتقات مالی بررسی شبهه قماری بودن در مورد معاملات مجموع صفر [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 69-88]
 • مشی سوی مبانی، سیر تدوین، مدل مفهومی و الزامات تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 127-156]
 • مصالح عامه ضوابط بهره‌برداری از منابع طبیعی نفت و گاز مبتنی بر فقه اسلامی و مقارن [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 27-48]
 • مصرف الگوی مصرف اسلامی (محدودیت¬ها و مفروضات) [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 117-144]
 • مصرف طراحی الگوی سعادت محور مصرف (با رویکرد ریاضی) [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 67-91]
 • مصرف مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 133-157]
 • مصرف بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 7-36]
 • مصرف در حد کفاف رهیافتی اسلامی به نقش رفتارهای مصرفی در ایجاد و گسترش بحران‌های اقتصادی [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 121-141]
 • مصرف سعادت محور طراحی الگوی سعادت محور مصرف (با رویکرد ریاضی) [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 67-91]
 • مصرف عمومی اثر زکات بر مصرف عمومی در ایران [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 83-112]
 • مصرف‌کننده برآورد تابع هزینه‌های در راه خدا (بررسی خانوارهای شهر زاهدان) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 1-26]
 • مصرف مسرفانه رهیافتی اسلامی به نقش رفتارهای مصرفی در ایجاد و گسترش بحران‌های اقتصادی [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 121-141]
 • مضاربه بررسی سرمایه‏ گذاری در نظام مشارکت در سود و زیان [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 9-28]
 • مضاربه بررسی و تحلیل فقهی ساختار صکوک بدون سررسید در بازار سرمایه اسلامی [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 371-401]
 • مطلوبیت‏گرایی دوساحته نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت‏گرایی دو‏ساحته؛ درآمدی بر تکلیف‏گرایی دینی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 59-84]
 • معیار معیارها و شاخص‌های تولید در اقتصاد مقاومتی جهت سنجش تولید [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 309-340]
 • معیارهای توزیع جستاری پیرامون معیارها و چارچوب نظام توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 155-182]
 • معیارهای عدالت اقتصادی بررسی نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی [دوره 8، شماره 1، 1394-1395، صفحه 91-120]
 • معاملات آتی‌ها قراردادهای آتی‌ها‌ و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 37-68]
 • معاملات اختیارات قراردادهای آتی‌ها‌ و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 37-68]
 • معاملات مجموع صفر بررسی شبهه قماری بودن در مورد معاملات مجموع صفر [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 69-88]
 • معدن تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 77-99]
 • معدن ضوابط بهره‌برداری از منابع طبیعی نفت و گاز مبتنی بر فقه اسلامی و مقارن [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 27-48]
 • معرفت شناسی گونه شناسی نظریات عدالت مبتنی بر ابعاد فلسفی؛ روشی در تبیین ماهیت مفهومی عدالت [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 59-95]
 • معرفت‌‌شناسی تحلیل مبادی هستی‌‌شناختی و معرفت‌‌شناختی مسئلة عدالت در اندیشة استاد شهید مرتضی مطهری(ره) [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 173-200]
 • مفاهیم اجتماعی بررسی مبانی فردگرایی روش‌شناختی و نقد فردگرایی روش‌شناختی در نظریه انتخاب عقلایی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 253-284]
 • مفاهیم اعتباری جایگاه حقیقت و اعتبار در مبانی فلسفی اقتصاد [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 89-116]
 • مفروضات الگوی مصرف اسلامی (محدودیت¬ها و مفروضات) [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 117-144]
 • مقررات¬گذاری بر قراردادها هزینه های مبادله، قواعد مفروض و مقررات گذاری بر قراردادها در اسلام (مقدمه ای بر تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها در اسلام) [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 5-30]
 • مکاسب اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 199-226]
 • مکتب اقتصادی شهید‌صدر نظریۀ انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی با تکیه‌ بر مکتب اقتصادی شهید‌صدر [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 169-192]
 • ممنوعیت غرر بررسی فقهی قرارداد آتی آب‌وهوا بر مبنای فقه امامیه [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 87-115]
 • ممنوعیت قمار بررسی فقهی قرارداد آتی آب‌وهوا بر مبنای فقه امامیه [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 87-115]
 • منافع سهم امکان‌سنجی فقهی ـ حقوقی اجاره سهام و کاربردهای مالی آن [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 95-135]
 • منحنی انگل بررسی عوامل مؤثر بر سهم هزینه خوراک خانوارهای شهری و روستایی: با تأکید بر رویکرد اسلام به بُعد خانوار (مطالعه مورد استان اصفهان) [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 341-366]
 • منفعت تولید‌کننده تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 155-172]
 • مهندسی مالی اسلامی تحلیل تطبیقی آراء اندیشمندان مسلمان در مهندسی مالی اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 159-191]
 • موانع توسعه آسیب‌شناسی موانع توسعه بخش کشاورزی در کشورهای اسلامی [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 49-68]
 • مؤلفه‌های انتخاب عقلایی بررسی مبانی فردگرایی روش‌شناختی و نقد فردگرایی روش‌شناختی در نظریه انتخاب عقلایی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 253-284]

ن

 • نابرابری درآمد تأثیر چرخه‌های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی منتخب (رهیافت Cup-FM) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 7-38]
 • نابرابری درآمد بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 37-58]
 • نابرابری درآمد اثر زکات بر نابرابری درآمد در ایران [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 309-336]
 • نابرابری درآمدی نابرابری درآمدی از دیدگاه اسلامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 83-101]
 • نابرابری رفاهی مقایسه و اندازه‌گیری نابرابری رفاهی از نظر اسلام و اقتصاد متعارف [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 7-29]
 • نیازهای انسان مؤلفه‌های کنترلی حاکم بر انگیزه و رفتار اقتصادی انسان (از منظر اقتصاد اسلامی) [دوره 10، شماره 2، 1396-1397، صفحه 129-154]
 • ناسازگاری زمانی پدیده ناسازگاری زمانی و راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 119-148]
 • ناهمگنی کاربست مفهوم ادراکات اعتباری علامه طباطبایی در تبیین انتظارات تورمی ناهمگن [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 259-282]
 • نخبه گذار از «الگوی پیشرفت خطی ـ نخبه‌گرایانه»* به «الگوی پیشرفت غیرخطی ـ مشارکتی» در تحلیل پیشران‌ها [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 295-322]
 • نرخ ابعاد شناخت ربای جاهلی [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 37-70]
 • نرخ اجاره املاک به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 31-55]
 • نرخ بیکاری تأثیر انفاق بر توزیع درآمد در استان‌های مختلف ایران (‌رویکرد داده‌های تابلویی) [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 337-370]
 • نرخ تنزیل تنزیل عادلانه در بهره برداری از منابع طبیعی پایان¬پذیر [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 59-82]
 • نرخ مالیاتی پیاده سازی یک الگوی مالیاتی مناسب از منظر قوانین مالیاتی اسلام [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 97-124]
 • نرم افزار متلب محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) برای اوراق مالی اسلامی (صکوک) (مطالعه موردی اوراق مرابحه، اجاره و مشارکت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نرم-افزار میک‌مک شناسایی و اولویت‌بندی اثرگذارترین عوامل و پیشران‌های رشد اقتصادی در ایران [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 339-366]
 • نیروی‌کار طراحی شاخص اندازه‌گیری تخصیص زمان بین کار و انواع فراغت در یک چارچوب اسلامی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 285-312]
 • نظارت نقش دولت درتعیین قیمت کالاها و خدمات در نظام اقتصادی اسلام [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 49-65]
 • نظارت شرعی تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها: دلالت‌هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 53-91]
 • نظارت و مدیریت چالش‌‌های بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 77-112]
 • نظام اقتصادی اسلام مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد کار در نظام اقتصادی اسلام [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 337-360]
 • نظام اقتصادی، الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، نظام تصمیم‌گیری، عدالت ولایی، توازن حق‌مدار. طبقه‌بندی JEL: B59 مؤلفه‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در چارچوب الگوی اسلامی ‌ایرانی پیشرفت [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 345-372]
 • نظام بانکی ایران بررسی عوامل تعیین‌کننده سود خالص در بانکداری بدون ربا با تأکید بر تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب (مطالعه موردی: نظام بانکداری بدون ربا ایران) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 105-136]
 • نظام بانکداری تبیین مفهوم خلق پول از هیچ در نظام بانکداری متعارف و حرکت به‌سمت بانکداری اصل ذخیره کامل: کاربردی از مدل سازگار جریان ـ سهام [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 33-80]
 • نظام پولی و بانکی اسلامی مقدمه‌ای در تبیین روش و فرآیند توسعه نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی (فرآیند عبور از مبانی نظری به الگوهای عملیاتی) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 1-40]
 • نظام رفتاری بافت‌نگاری اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نظام رفتاری [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 113-140]
 • نظام‌سازی اقتصاد اسلامی مقدمه‌ای در تبیین روش و فرآیند توسعه نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی (فرآیند عبور از مبانی نظری به الگوهای عملیاتی) [دوره 12، شماره 1، 1398-1399، صفحه 1-40]
 • نظام مالی بررسی الگوهای سازماندهی نظام بانکی بدون ربا و پیشنهاد استفاده از روش¬های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 163-188]
 • نظام مالی اسلامی بایسته‌های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 7-38]
 • نظام‌های دستمزد نگاهی تحلیلی- تطبیقی به نظام‌های دستمزد با تأکید بر الگوی اسلامی دستمزد در سطح کلان [دوره 5، شماره 2، 1391-1392، صفحه 39-64]
 • نظریه اجتماعی استخراج شاخصه‌های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه‌ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 59-85]
 • نظریه ارزش اسمی. طبقه‌بندی JEL: E50 بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول (با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 201-232]
 • نظریه اقتصادی استخراج شاخصه‌های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه‌ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 59-85]
 • نظریه بازی اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی‌های بیزین [دوره 10، شماره 1، 1396-1397، صفحه 139-160]
 • نظریه بازتاب‌ پذیری نظریه بازتاب پذیری سوروس از منظر روش‌ شناسی اقتصادی: نقد نظریه ابطال‌ پذیری پوپر با تأکید بر تفاوت علوم اقتصادی و تجربی [دوره 6، شماره 1، 1392-1393، صفحه 7-34]
 • نظریه توزیع پس از تولید پول و زمان در نظریه توزیع اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 5-37]
 • نظریه عدالت نقد و بررسی مبانی و روش شناسی نظریه عدالت جان رالز [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 7-27]
 • نظریه عدالت جان رالز بررسی اثر دینداری بر گرایش افراد در انتخاب بین نظریه‌های عدالت جان رالز و محمدباقر صدر (یک مطالعه آزمایشگاهی) [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 171-204]
 • نظریه عدالت محمد‌باقر صدر بررسی اثر دینداری بر گرایش افراد در انتخاب بین نظریه‌های عدالت جان رالز و محمدباقر صدر (یک مطالعه آزمایشگاهی) [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 171-204]
 • نظریه قرارداد نقش عنصر زمان در کارآیی بازار مسلمین [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 141-161]
 • نظریه مال اعتباری بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول (با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 201-232]
 • نظریه مالیت اعتباری بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول (با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 201-232]
 • نظریه‌های بهره نقدی بر نظریه بهره بانکی در مطالعات بانکداری اسلامی با تکیه بر تأثیر خلق پول در تعیین نرخ بهره [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 1-34]
 • نظریۀ انتخاب نظریۀ انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی با تکیه‌ بر مکتب اقتصادی شهید‌صدر [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 169-192]
 • نفت و منافع ملی بلندمدت قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی [دوره 6، شماره 2، 1392-1393، صفحه 7-52]
 • نقد اقتصاد متعارف معرفی و نقد کتاب «آموزش علم اقتصاد از دیدگاه اسلامی» [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 201-222]
 • نقش دولت نقش دولت اسلامی در توسعه اقتصادی [دوره 3، شماره 2، 1389-1390، صفحه 125-140]
 • نهاد تبیین الگوی تأثیر و تأثر نهاد و رفتار انسانی براساس آموزه‌های اسلامی و کاربرد آن در ارائه سناریو‌های حمایت‌کننده از کالای داخلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نهاد تنظیم‌کننده تحلیل‌مقایسه‌ای اقتصاد تنظیم‌گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف [دوره 9، شماره 1، 1395-1396، صفحه 149-176]
 • نهادگرای قدیم و نهادگرای جدید تاثیر مبانی روش شناختی بر برداشت های اقتصادی [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 31-48]
 • نهاد مالکیت «فقه تعاملات اجتماعی»* یا نگاهی دیگر به هدف، روش و گستره موضوعی دانش اقتصاد [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 263-293]
 • نهادهای اجتماعی بررسی مبانی فردگرایی روش‌شناختی و نقد فردگرایی روش‌شناختی در نظریه انتخاب عقلایی [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 253-284]
 • نهاد واسطه مالی ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 173-198]

و

 • وابستگی مقطعی تأثیر چرخه‌های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی منتخب (رهیافت Cup-FM) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 7-38]
 • واردات کالاهای واسطه‌ای بررسی تأثیر کاهش درآمد نفت بر واردات کالاهای واسطه‌ای؛ نتایجی برای اقتصاد مقاومتی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 117-148]
 • واسازی تحلیل مبادی هستی‌‌شناختی و معرفت‌‌شناختی مسئلة عدالت در اندیشة استاد شهید مرتضی مطهری(ره) [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 173-200]
 • واقعی جایگاه عدالت در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 35-62]
 • وجه‌التزام تحلیل مقایسه‌ای أخذ دیرکرد توسط بانک‌ها در قانون جاری و طرح جدید عملیات بانکی بدون‌ربا و ارائه راهکار عملی [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 407-432]
 • وضعیت نخستین نقد و بررسی مبانی و روش شناسی نظریه عدالت جان رالز [دوره 5، شماره 1، 1391-1392، صفحه 7-27]
 • وقف طراحی اوراق وقف بر مبنای عقد صلح و وقف جهت تأمین مالی طرح¬های عام‌المنفعه [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 39-68]
 • وقف به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه [دوره 7، شماره 1، 1393-1394، صفحه 31-55]
 • وقف آسیب‌شناسی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق وقف در ایران [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 63-94]
 • وقف ارزیابی کارایی موقوفه‌های شهر زاهدان [دوره 13، شماره 1، 1399-1400، صفحه 313-338]
 • وقف انفرادی طراحی اوراق وقف بر مبنای عقد صلح و وقف جهت تأمین مالی طرح¬های عام‌المنفعه [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 39-68]
 • وقف جمعی طراحی اوراق وقف بر مبنای عقد صلح و وقف جهت تأمین مالی طرح¬های عام‌المنفعه [دوره 2، شماره 1، 1388-1389، صفحه 39-68]
 • وقف. طبقه‌بندی JEL: L39 آسیب‌شناسی الگوی درآمدزایی موقوفات (مطالعه موردی املاک مسکونی عرصه اعیان‌ وقف) [دوره 12، شماره 2، 1398-1399، صفحه 137-170]
 • وکالت بررسی و تحلیل فقهی ساختار صکوک بدون سررسید در بازار سرمایه اسلامی [دوره 13، شماره 2، 1399-1400، صفحه 371-401]
 • ولایت تحلیل انتقادی اعتبار سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی با فروض ایده‌آل اسلامی [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 7-32]

ه

 • هزینه در راه خدا برآورد تابع هزینه‌های در راه خدا (بررسی خانوارهای شهر زاهدان) [دوره 11، شماره 1، 1397-1398، صفحه 1-26]
 • هزینه رفاهی تورم حذف بهره سپرده و پیامد آن برای هزینه رفاهی تورم: یک رویکرد نظری [دوره 4، شماره 2، 1390-1391، صفحه 5-19]
 • هزینه فریب تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد [دوره 7، شماره 2، 1393-1394، صفحه 155-172]
 • هزینه‌های خوراکی بررسی عوامل مؤثر بر سهم هزینه خوراک خانوارهای شهری و روستایی: با تأکید بر رویکرد اسلام به بُعد خانوار (مطالعه مورد استان اصفهان) [دوره 14، شماره 1، 1400-1401، صفحه 341-366]
 • هزینه¬های مبادله ظهور نظام حقوقی اسلام و تأثیر آن بر هزینه¬های انعقاد قرارداد در شبه جزیره عربستان (مقدمه¬ای بر تحلیل اقتصادی تاریخ فقه) [دوره 3، شماره 1، 1389-1390، صفحه 5-36]
 • هزینه¬های مبادله هزینه های مبادله، قواعد مفروض و مقررات گذاری بر قراردادها در اسلام (مقدمه ای بر تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها در اسلام) [دوره 4، شماره 1، 1390-1391، صفحه 5-30]
 • هزینه‌های مبادله تأمین داوطلبانه کالاهای عمومی (مطالعه موردی: تأمین امنیت در جزیره‌العرب پیش از اسلام) [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 75-104]
 • هستة سخت اقتصاد اسلامی درآمدی بر معرفی ارکان و هستة سخت اقتصاد اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 139-171]
 • هستی‌‌شناسی تحلیل مبادی هستی‌‌شناختی و معرفت‌‌شناختی مسئلة عدالت در اندیشة استاد شهید مرتضی مطهری(ره) [دوره 1، شماره 1، 1387-1388، صفحه 173-200]
 • هماهنگی تأثیر بخش اعتباری- قراردادی آموزه های اسلامی بر بخش واقعی اقتصاد به عنوان زمینه شکل¬گیری نظریات علمی اقتصاد اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1388-1389، صفحه 147-162]
 • همبستگی اجتماعی بازخوانی مفهوم «قرض» در قرآن کریم؛ با تکیه بر انسان‏‌شناسی اقتصادی [دوره 9، شماره 2، 1395-1396، صفحه 7-30]

ی

 • یارانه انرژی تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش های اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص سازی نظریه عدالت در اسلام [دوره 1، شماره 2، 1387-1388، صفحه 5-35]
 • یکپارچه‌سازی طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن [دوره 8، شماره 2، 1394-1395، صفحه 39-74]
 • یکپارچه‌سازی تبیین مؤلفه‌های تأثیرگذار در طراحی الگوی یکپارچه‌سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات‌های متعارف در ایران و ارائه یک الگو [دوره 11، شماره 2، 1397-1398، صفحه 361-406]