عناوین مقالات منتخب مصوب هیات تحریریه دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی جهت چاپ در شماره 19 پائیز و زمستان 1396

پیرو تشکیل جلسه هیات تحریریه دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی مقالات ذیل اذکر جهت چاپ در ر شماره 19 پائیز و زمستان 1396  دوفصلنامه انتخاب شده اند.

1- ملاحظاتی در اسلامی‌سازی سنتز هیکسی؛ ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی / دکتر کریم اسلام‌لوئیان

2- شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر شکل‌گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) / دکتر محمد سلیمانی- محمد عندلیب

3-استخراج شاخصه‌های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه‌ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر/ دکتر محمد نعمتی- دکتر حمیدرضا مقصودی

4- بررسی فقهی قرارداد آتی آب‌وهوا بر مبنای فقه امامیه / دکتر غلامعلی معصومی نیا - میثم فدایی

5-بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیب شناسی آن در بانکداری اسلامی / دکتر محمد زمان رستمی، محمدهادی رستمی

6- اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی های بیزین / دکتر عبدلی قهرمانی- رضا محمد پور

7-تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی) / دکتر محد هادی زاهدی وفا -دکترحسینعلی سعدی - دکتر محمد مهدی رحیمی

8- بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح‌های عام‌المنفعه / دکتر وهاب قلیچ